• GÖKBUDAK KONYA  İMRENLER FIRINLI HÜYÜK RUHSAT RAPORU

Gökbudak ruhsat sahası (AR:20056240) Ilgın ilçe sınırlarında, Ilgına 38 km
Hüyük ilçesinin yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda, İmrenler ruhsat sahası
(AR:20056099) Hüyük ilçesinin yaklaşık 10 Km kuzeydoğusunda, Fırınlı ruhsat
sahası (20056241) Doğanhisar ilçe sınırları içerisinde ilçenin yaklaşık 6 Km
güneybatısında yer almaktadır.
Çalışma alanında, altta Kambriyen yaşlı kireçtaşı, dolomit ve yumrulu
kireçtaşından oluşan Çaltepe formasyonu yer alır. Üzerinde Üst Kambriyen-Alt
Ordovisiyen yaşlı Sultandede formasyonu yeşilşist fasiyesinde metamorfizma
geçirmiş, kristalize kireçtaşı bantları içeren pelitik kökenli kayaçlar (Metakumtaşı,
metasilttaşı, şeyl ardalanmalı) ve dayk şeklinde görülen diyabazlar bulunur.
Sultandede formasyonu üzerine metakumtaşı ve kuvarsitten oluşan Orta-Üst
Devoniyen yaşlı Engilli kuvarsitleri gelir. Bunun üzerine ise kayrak, dolomit
ardalanmalı kireçtaşlarından oluşan Üst Devoniyen-Alt karbonifer yaşlı Sivritepe
formasyonu yer alır. Sivritepe formasyonu üzerinde Permiyen yaşlı Gökbudak
formasyonunun mercanlı, kırıntılı ve fosilli kireçtaşları yer almaktadır. En üstte ise
Neojen çökelleri ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır.
2005 yılında bölgede yapılan kısa süreli prospeksiyon çalışmaları ile
ruhsatlandırılan sahalarda genel ve tahkik jeokimya ile detay etüt çalışmaları
yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle sahaları da içine alan geniş bir bölgenin genel
jeokimya çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı çalışma döneminde ruhsat sahalarında
1/10.000 ölçekli detay maden jeoloji haritası ile detay jeokimya çalışmaları
tamamlanmıştır Sahalarda litoloji, alterasyon, tektonik ve mineralizasyon
özelliklerine göre örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Gökbudak
(AR:20056240) sahasından 21 jeokimyasal toprak, 49 adet jeokimyasal kayaç,
İmrenler (AR:20056099) sahasından 26 adet jeokimyasal toprak, 20 adet
jeokimyasal kayaç ve Fırınlı (20056241) ruhsat sahasından ise 63 adet
jeokimyasal toprak, 9 adet jeokimyasal kayaç örneği derlenmiştir.
Gerek detay jeoloji gerekse detay jeokimya çalışmaları ile sahaların
ekonomik olabilecek herhangi bir cevherleşme içermediği anlaşılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11431
Rapor Adı GÖKBUDAK (KONYA), İMRENLER (HÜYÜK-KONYA) VE FIRINLI (HÜYÜK-KONYA) RUHSAT SAHALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu GÖMÜ
Yer - Konum KONYA GÖKBUDAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2011
Yazarlar Sebahattin AK Hayrullah YILDIZ Osman YUMUK

GÖKBUDAK KONYA İMRENLER FIRINLI HÜYÜK RUHSAT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11431
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 374,41TL


Etiketler: GÖKBUDAK (KONYA), İMRENLER (HÜYÜK-KONYA) VE FIRINLI (HÜYÜK-KONYA) RUHSAT SAHALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU