• SULTANDAĞLARI’NIN KONYA-ISPARTA-AFYON JEOKİMYA RAPORU

Proje çalışmaları 2006-2009 yılları arasında Batı-Orta Anadolu Metalik Maden
Aramaları, Konya-Isparta-Afyon Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında
yapılmıştır. Çalışma alanı Konya-Isparta ve Afyon il sınırlarında 1/25.000 ölçekli
toplam 18 paftada yaklaşık 2700 km2’lik bir alanı kapsamaktadır.
Konya-Afyon-Isparta il sınırları içerisinde yer alan Sultandağları kuzeybatıgüneydoğu
uzanımında yaklaşık 100 km uzunlukta ve 30 km genişlikte bir alanı
kapsamaktadır.
Çalışma alanında jeolojik birimler; alttan üste doğru Kambriyen yaşlı Çaltepe
formasyonu üzerinde geniş bir alanda yayılım sunan Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen
yaşlı Sultandede formasyonu, Sultandede formasyonu üzerine Orta-Üst Devoniyen
yaşlı Engilli formasyonu gelir. Bunun üzerine ise Üst Devoniyen-Alt karbonifer yaşlı
Sivritepe formasyonu, Kirazlı formasyonu ve Harlak formasyonları, Permiyen yaşlı
Deresinek formasyonu ve Gökbudak formasyonu,Triyas yaşlı Çakırlar formasyonu
Jura-Kretase yaşlı Hoyran napı (Hacıalabaz Kçt-Hoyran ofiyoliti) ve Yaylabelen
formasyonu, Tersiyer yaşlı Bağkonak formasyonu, Yarıkkaya formasyonu, Ayaşlar
formasyonu, Argıthanı formasyonu ve Doğanhisar Formasyonları yer alır. En üstte
ise Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlar bulunmaktadır.
Sultandağlarında yapılan bu çalışma ile bölgede olası örtülü/gömülü maden
yataklarının bulunması amaçlanmıştır. Çalışmalar 1/100.000 ölçekli K26-L26-L26-
L27 ve M27 paftalarının bir kısmında gerçekleştirilmiştir. Kilometre kareye 1 örnek
düşecek şekilde örnekleme ile toplam 1681 adet jeokimyasal sediman ve tahkik
amaçlı 31 adet jeokimyasal kayaç örneği derlenmiştir.
Alınan örneklerin değerlendirilmesiyle anomali haritaları hazırlanmış ve
anomalinin kaynağı açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmalarda litolojik birimlerin birbiriyle olan ilişkisi ile jeokimyasal, jeolojik,
tektonik ve petrografik konumları incelenerek anomalinin oluşumu ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Örtülü/gömülü maden yataklarının aranması amacı ile yapılan bu çalışma
sonucunda jeokimyasal ve jeolojik veriler değerlendirilmiş, anomali sahalarının tahkiki
yapılmış ve metalik cevherleşmeler açısından Sultandağlarında ekonomik bulgular
alınamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11433
Rapor Adı SULTANDAĞLARI’NIN (KONYA-ISPARTA-AFYON) GENEL JEOKİMYA RAPORU
Konu SULTANDAĞI
Yer - Konum KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011-ANKARA
Yazarlar Sebahattin Ak Osman YUMUK Hayrullah YILDIZ

SULTANDAĞLARI’NIN KONYA-ISPARTA-AFYON JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11433
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 863,64TL


Etiketler: SULTANDAĞLARI’NIN (KONYA-ISPARTA-AFYON) GENEL JEOKİMYA RAPORU