• BAŞLAMIŞ-YILDIZDAĞI-HÜYÜK-DOĞANHİSAR-KONYA  RAPORU

Başlamış ruhsat sahaları, Konya ili Hüyük ilçesinin yaklaşık 10 km
kuzeydoğusunda, Deşdiğin ruhsat sahası ise Doğanhisar ilçesinin 20 km güneyinde
yer almaktadır. Sahalar, Başlamış Maden Tepesi mevkiindeki antik galeri ağzından
alınan örneklerin analizi sonucunda elde edilen yüksek altın değerlerinin araştırılması
amacıyla ruhsatlandırılmıştır.
Çalışma alanında, altta Kambriyen yaşlı Çaltepe formasyonu yer alır. Bunun
üzerinde Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaşlı, Sultandede formasyonu ve dayk
şeklinde görülen diyabazlar bulunur. Sultandede formasyonu üzerine Orta-Üst
Devoniyen yaşlı Engilli kuvarsitleri gelir. Bu birimin üzerinde Üst Devoniyen-Alt
Karbonifer yaşlı Sivritepe formasyonu yer alır. En üstte ise Neojen çökelleri ve
Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır.
2006 yılında başlayan çalışmalarla ruhsat sahalarında 1/10.000, 1/5.000
ölçekli detay maden jeoloji haritaları yapılmıştır. Ayrıca Başlamış ruhsat sahasında
Maden tepede bulunan antik galerinin haritası ve yine bu alanın 1/500 ölçekli detay
maden jeoloji haritası yapılmıştır.
Başlamış sahasından 161 adet toprak,16 adet kayaç, Yıldızdağı sahasından
61 adet toprak, 9 adet kayaç ve Deşdiğin sahasından 46 adet toprak, 10 adet kayaç
numunesi alınmıştır. Başlamış sahasında bulunan antik galeriden 19 adet
jeokimyasal kayaç örneği alınmıştır.
Alınan örneklerin değerlendirilmesi sonucu Başlamış sahasında 5 lokasyonda
toplam 1018 m, Deşdiğin sahasında ise 6 lokasyonda toplam 628,50 m. sondajlı
arama çalışması yapılmıştır. Başlamış sahasında yapılan sondajlarda toplam 372
adet jeokimyasal kayaç ve 22 adet min-pet, Deşdiğin sahasında yapılan sondajlarda
ise toplam 253 adet jeokimyasal kayaç örneği ile 19 adet min-pet örneği alınmıştır.
Başlamış sahası Maden tepe de daha önce varlığı bilinmeyen alterasyon ve
antik işletme verileri, ilk kez bu çalışmayla ortaya konmuştur. Galeri K40B doğrultulu
1-1,5 m genişlik, 1-1,5 m yükseklik ve 16 m uzunluğunda önce batıya sonrada
doğuya iki ayrı yan kola ayrılmaktadır. Galeri içinde çok yoğun hematitleşme,
limonitleşme, silisleşme ve yer yer killeşme gözlenmektedir. Söz konusu galerinin
karstik boşlukta oluşmuş altın cevherinin alınması amacıyla açıldığı düşünülmektedir.
Antik galeriden alınan örneklerde en yüksek altın değeri veren 5 örnek sırasıyla 1780
ppb, 2100 ppb, 2200 ppb, 2840 ppb, 2950 ppb’dir. Bakır değerleri de sırasıyla 1588
ppm, 2242 ppm, 2813 ppm, 2931 ppm ve 11240 ppm’dir. Antik galerideki altın
değerlerinin yanal ve düşeydeki devamlılığını tetkik etmek amacıyla yapılan
sondajlarda yalnızca yüzeye yakın kesimlerde anomali değerleri elde edilmiştir.
Yapılan detay maden jeolojisi etütleri ve sondajlı arama çalışmaları sonucunda
sahadaki Au cevherleşmesinin lokal alanlarla sınırlı kaldığı ve yatak oluşturabilecek
bir cevherleşmenin olmadığı belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11432
Rapor Adı BAŞLAMIŞ-YILDIZDAĞI (HÜYÜK-KONYA) VE DEŞDİĞİN (DOĞANHİSAR-KONYA) RUHSAT SAHALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu GÖMÜ
Yer - Konum KONYA BAŞLAMIŞ YILDIZDAĞI DOĞANHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2011
Yazarlar Sebahattin AK, Hayrullah YILDIZ, Osman YUMUK,

BAŞLAMIŞ-YILDIZDAĞI-HÜYÜK-DOĞANHİSAR-KONYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11432
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 906,01TL


Etiketler: BAŞLAMIŞ-YILDIZDAĞI (HÜYÜK-KONYA) VE DEŞDİĞİN (DOĞANHİSAR-KONYA) RUHSAT SAHALARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU