•  CEYHAN (ADANA) AR: 6, AR:7 VE AR:10 NO.LU JEOTERMAL RAPORU

ÖZ
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi ile
Adana ili, Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde yer alan, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR:
6, AR: 7 ve AR: 10 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının jeotermal
potansiyelinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Adana AR: 6 AR: 7 ve AR: 10 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının
da içinde yer aldığı çalışma alanı ve civarında esas olarak Misis İstifi yer almaktadır.
Misis İstifi’nde; en altta Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı, volkano sedimanter bir istifle
başlayan, Paleozoyik, Mesozoyik mermer blokları içeren Dokuztekne Formasyonu yer
almaktadır. Dokuztekne Formasyonu üzerine Orta Eosen-Alt Miyosen yaşlı, fliş
karakterli Andırın Formasyonu uyumsuzluk ile gelir. Andırın Formasyonu yine kendisi
gibi fliş karakterli, Alt-Orta Miyosen yaşlı Karataş Formasyonu tarafından uyumsuzluk
ile örtülür. Karataş Formasyonu üzerinde ise Karataş Formasyonu’nun çakıltaşı üyesi yer
almaktadır. Kuvaterner yaşlı volkanizma ürünü olan Delihalil bazaltı kendinden yaşlı
birimleri kesen ve Yumurtalık Fayı boyunca yükselip yüzeye ulaşan bir yarık
volkanizması ürünüdür ve yayılım gösterdiği yerlerde Kuvaterner öncesi tüm birimleri
üzerlemektedir. Yine Kuvaterner yaşlı kaliş ve alüvyon çökelleri Misis Tepeleri’nin
yamaçlarından başlayıp tüm ovayı kaplayacak şekilde kendinden yaşlı olan birimleri
uyumsuzlukla üzerler.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11910
Rapor Adı DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ CEYHAN (ADANA) AR: 6, AR: 7 VE AR: 10 NO.LU JEOTERMALKAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum ADANA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar Ünsal TURALI Alper YOLAL Sedat ÖZTÜRK Güvenç DEMİRKIRAN İmam ÇELİK

CEYHAN (ADANA) AR: 6, AR:7 VE AR:10 NO.LU JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11910
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 377,54TL


Etiketler: DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ CEYHAN (ADANA) AR: 6, AR: 7 VE AR: 10 NO.LU JEOTERMALKAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ, JEOFİZİK) RAPORU