• NİĞDE-ALTUNHİSAR-AKÇAÖREN NAA-2015/2 JEOTERMAL ENERJİ RAPORU

1. ÖZ
MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Niğde-
Altunhisar-Akçaören AR: 35 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında akışkan
üretimine yönelik jeotermal enerji araştırma amaçlı NAA-2015/2 jeotermal sondajı
gerçekleştirilmiştir. Sondaj 2.198 metre derinlikte tamamlanmıştır.
Sondajın gerçekleştirildiği AR: 35 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat
sahasının içinde kaldığı bölge ve civarında civarında en altta Üst Miyosen-Pliyosen
yaşlı İnsuyu formasyonuna ait kırıntılı birimler, kireçtaşı ve ignimbiritler bulunur.
Üzerlerine açısal uyumsuzlukla Geç Pliyosen-Erken Kuvaterner yaşlı Yuvaköy
volkanitlerine ait andezitik lav, tüf, aglomera, lahar ve ignimbiritler gelir. Bu
formasyonun da üzerine Pleyistosen yaşlı Keçiboyduran volkanitlerine ait andezit,
bazaltik andezit ve piroklastikler, Karataş volkanitlerine ait bazalt, bazaltik cüruflar ve
Hasandağı volkanitlerine ait beyaz renkli kül, tüf, volkanik kum, andezitik çakıl, blok ve
küller gelir. Bu birimlerin üzerinde ise uyumsuzlukla Holosen yaşlı gri-siyah renkli,
ince katmanlı base surge yapılı piroklastiklerden oluşan maar piroklastikleri; çok az
tutturulmuş-tutturulmamış blok, çakıl ve kumlu malzemelerden oluşan yamaç molozu
ile akarsu ve derelerin oluşturduğu tutturulmamış blok, çakıl, kum ve kil ile temsil
edilen alüvyon yer alır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11909
Rapor Adı NİĞDE-ALTUNHİSAR-AKÇAÖREN NAA-2015/2 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAKSU SONDAJI
Yer - Konum NİĞDE-ALTUNHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar Arzu ÇAĞLAYAN

NİĞDE-ALTUNHİSAR-AKÇAÖREN NAA-2015/2 JEOTERMAL ENERJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11909
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 226,04TL


Etiketler: NİĞDE-ALTUNHİSAR-AKÇAÖREN NAA-2015/2 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU