• HATAY-ALAATTİN-NARLICA HAN-2013/9 JEOTERMAL ENERJİ RAPORU

ÖZ
Hatay ili, Merkez ilçesi, Alaattin köyü mevkiinde yer alan MTA Genel Müdürlüğü’ne
ait AR: 31/2009-1 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında jeotermal
sistemin araştırılması, potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması
amacıyla HAN-2013/9 sondajı yapılmıştır. 650±100 m olarak planlanan sondaj
750,00 m’de sonlandırılmıştır.
AR: 31/2009-1 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat alanında en altta Üst Kretase
Alt-Orta Maastrihtiyen yerleşme yaşlı Kızıldağ ofiyoliti yer alır. Üzerine açısal
uyumsuzlukla Orta Eosen yaşlı Okçular formasyonuna ait kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı ve
detritik kireçtaşları gelir. Bu formasyonunda üzerine gene açısal uyumsuzlukla Orta
Miyosen yaşlı kumtaşı, killi kireçtaşı, kiltaşı ve marnlardan oluşan Tepehan formasyonu
gelir. Üzerine geçişli olarak Üst Miyosen yaşlı Nurzeytin formasyonunun kumtaşı, killi
kireçtaşı, marn ve kiltaşından oluşan birimleri gelir. Bunların da üzerine açısal uyumsuzlukla
Üst Pliyosen yaşlı kumtaşı, killi kireçtaşı, az marn ve kiltaşlarından oluşan
Samandağ formasyonu gelir. En üste ise Kuvaterner yaşlı, göl tabanı çökellerinin de
içine dahil edildiği alüvyon yer alır.
Sondaj alanı tektonik etkinliğin yoğun olduğu bir yerdedir. Faylanmalar genelde
Pliyosen ve daha sonrasında gelişmiştir. Ruhsat alanındaki faylanmalar genelde KBGD
ve KD-GB şeklinde uzanırlar.
Sondajda 0,00-2,00 m’ler arasında toprak örtü; 2,00-56,00 m’ler arasında organik
maddece zengin, bol fosil kavkılı killi silt, kil, çakıllı kil, kumtaşı, ince taneli kumlu
malzemeden oluşan göl ortamı çökelleri ile yer yer kum ve çakıl boyutu malzemeden
oluşan akarsu çökelleri, 56,00-750,00 m’ler arasında Üst Pliyosen yaşlı Samandağ
formasyonuna ait kumtaşı, kiltaşı, silttaşı yer yer ince tabakalı-laminalı marnlar kesilmiştir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11908
Rapor Adı HATAY-ALAATTİN-NARLICA HAN-2013/9 JEOTERMAL ENERJİ SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAKSU
Yer - Konum HATAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar Adnan GÜVEN Aydın ÇİÇEK Sebahattin ŞAHAN

HATAY-ALAATTİN-NARLICA HAN-2013/9 JEOTERMAL ENERJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11908
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 246,76TL


Etiketler: HATAY-ALAATTİN-NARLICA HAN-2013/9 JEOTERMAL ENERJİ SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU