• ÇORUM VE ÇEVRESİNİN TAHKİK JEOKİMYA RAPORU (G33 PAFTASI)

ÖZ
Farklı kıtasal blokların izlendiği inceleme alanında, Paleozoyik-Alt Mesozoyikten
günümüze kadar oluşan metamorfik, ultrabazik, sedimanter ve volkanik kayaçlar
gözlenmektedir.
Bölgede temeli Devecidağ karışı (Permo-Triyas) oluşturmaktadır. Bu birim üzerinde
ise İnaltı formasyonu (Geç Jura-Alt Kretase), Artova ofiyolitli karışığı (Kampaniyen-
Maestrihtiyen) gözlenmektedir. Geç Jura ile Geç Mesozoyik yaşlı bu birimler üzerinde
ise Tersiyer yaşlı (Eosen-Pliyosen) sedimanter litolojiler ile volkanik-plütonik kayaçlar
ve Kuvaterner birimler izlenmektedir.
2006-2008 yılları arasında yürütülen “Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden
Aramaları Projesi” kapsamında Çorum ve çevresi ile Sinop güneyinde (F33 c1, c2,
c3, c4, d1, d2, d3, d4, G33 a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3,
d4, H32 b2, b3 ve H33 a1, a4) gerçekleştirilen genel jeokimya ve prospeksiyon
çalışmaları sonucu tespit edilen anomali sahalarından, G33 paftasında yer alan ve
önemli olduğu düşünülen 7 adet sahada tahkik çalışması yapılmıştır.
Gerçekleştirilen tahkik çalışmaları (jeokimyasal dere sedimanı, jeokimyasal kayaç,
petrografi ve XRD örneklemesi) sonucunda, Mehmetdede Obruğu, Çiğdemlik ve
Şaphane-Boğacak Çayı sahalarının alterasyon türleri (silisleşme-killeşme/hidrotermal
breş-kuvars damarı) ve element içerikleri açısından, epitermal ve/veya porfiri tip
cevherleşme açısından önemli bir potansiyel içerdiği, diğer sahalarda saptanan
anomalilerin ise ekonomik bir potansiyel içermediği tespit anomalilerin ise ekonomik bir potansiyel içermediği tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11905
Rapor Adı ÇORUM VE ÇEVRESİNİN TAHKİK JEOKİMYA RAPORU (G33 PAFTASI)
Konu JEOKİMYA
Yer - Konum ÇORUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar Veysel URKAN Dr.Ercan KUŞCU

ÇORUM VE ÇEVRESİNİN TAHKİK JEOKİMYA RAPORU (G33 PAFTASI)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11905
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 606,18TL


Etiketler: ÇORUM VE ÇEVRESİNİN TAHKİK JEOKİMYA RAPORU (G33 PAFTASI)