• BARTIN-AMASRA TAŞKÖMÜR HAVZASI JEOLOJİSİ CİLT 1

Etüt sahası Zonguldak İli sınırları içinde olup, Bartın-Amasra arasında, kuzeyinde Karadeniz ve
güneyinde Bartın Çayı ile çevrili alanı kapsar. Pontit kuşağının batısında yer almaktadır (Ek 1).
Bölgede stratigrafik olarak alttan üste doğru Paleozoik (Üst Devoniyen-Vizeen, Karbonifer, Permiyen)
ve Mesozoik (Alt Kretase-Üst Kretase), Senozoik (Kuvaterner) ve volkanik kayaçlar yer alır (Ek 13).
Üst Devoniyen-Vizeen dolomitik kireçtaşları, temeli teşkil etmekte olup, bunların üzerine kumtaşı, kiltaşı
ve ekonomik olmayan kömür damarları ihtiva eden Alacaağzı Formasyonu (Namuriyen) gelmektedir.
Alacaağzı Formasyonu üzerine konkordan olarak konglomera, kumtaşı, çok ince taneli kumtaşı, kiltaşı ve
kömür damarları ihtiva eden Kozlu-Karadon Formasyonları (Westfaliyen) oturmuştur.
Kozlu-Karadon Formasyonları üzerine konglomera, kumtaşı ve kiltaşlarından müteşekkil Stefaniyen,
Asturiyen fazı etkisiyle diskordan olarak yerleşmiştir.
Alttaki Üst Karbonifer birimleri ile konkordan olarak kırmızı renkli; konglomera, kumtaşı, yeşilimsi gri
kiltaşı bantlarını ihtiva eden ve kalınlığı 3.000 m'ye ulaşan Arıt Dere Formasyonu (Permiyen) yer alır.
Çalışma alanı Permiyen sonrası uzun süre kara halinde kalmış, bilahare Kretase'de deniz istilasında
kalarak Paletin fazı etkisiyle Alt Kretase (Gömü Formasyonu-Amasra Formasyonu) transgresyonla açılı
diskordan olarak bu birimlerin üzerine yerleşmiştir.
Alt Kretase'den sonra bölge tekrar yükselerek kara haline geçmiş aşınmaya uğrayarak (Austrik fazı) Üst
Kretase'de tekrar alçalmış, Üst Kretase birimleri (Ahatlar Formasyonu-Askersuyu Formasyonu) açılı diskordan
olarak Alt Kretase üzerine; Alt Kretase birimlerinin aşındığı yerlerde Paleozoik formasyonları üzerine
yerleşmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 07201
Rapor Adı BARTIN-AMASRA TAŞKÖMÜR HAVZASI JEOLOJİSİ CİLT 1
Konu KÖMÜR TAŞKÖMÜRÜ
Yer - Konum ZONGULDAK MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ŞUBAT, 1982
Yazarlar MEMDUH BULUT METİN ÖZDEMİR SAHİR ALTIPARMAK

BARTIN-AMASRA TAŞKÖMÜR HAVZASI JEOLOJİSİ CİLT 1

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07201
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.397,01TL


Etiketler: BARTIN-AMASRA TAŞKÖMÜR HAVZASI JEOLOJİSİ CİLT 1