• BALIKESİR-EDREMİT-DERMAN JEOTERMAL ALANI ED-1, ED-2, ED-3 SONDAJLARI  RAPORU

ÖZET
Güney Marmara'da yer alan Balıkesir-Edremit-Derman Jeotermal Alanı Edremit'in 3 km
güneydoğusunda bulunur.
Çalışma alanı Biga Yarımadası ile Menderes Masifi arasında kuzeyden ve güneyden ileri derecede
metamorfiklerle sınırlanmış bir konumda bulunur.
Bölgede otokton olarak Alt Triyas'tan Kuvaterner'e kadar sedimanter, magmatik ve metamorfik
kayaçlar yüzeylenmektedir.
İnceleme alanının temelini, Alt Triyas yaşlı Halilağa Grubu'na ait Çavdar Tepe Metamorfikleri ile Kınık
Formasyonu'na ait Kozak Granodiyoriti oluşturur. Bu formasyonların üzerine ise açısal uyumsuzlukla Üst
Miyosen yaşlı konglomera, kumtaşı ve kilden oluşan Ballıca Formasyonu gelir. Tüm bu birimler ise Pliyo-
Kuvaterner ve Kuvaterner yaşlı birimlerce örtülür.
Yörede yüzeylenen jeotermal akışkanların yükselimini sağlayan tektonik zonlar D-B gidişli normal
faylarla birlikte bunları belli açılarla kesen KD-GB yönlü doğrultu atımlı fayların kesim noktalarında bulunur.
Jeotermal sahada gerçekleştirilen jeofizik çalışmalar manyetik ve rezistivite etütleri ve açılan jeotermal
kuyulardan alınan log ölçüleri (Gamma-ray-neutron, density, elektrik-kaliper-termik) şeklinde
sürdürülmüştür.
Bölgedeki yağışlar, yeraltı suları ve akarsular derinlere süzülerek jeotermal akışkanların beslenme
suyunu oluştururlar.
Edremit-Derman Sahası fayların kesim noktalarında bulunan ve yaklaşık 193 l/s toplam debili, 40-66 °C
arasında sıcaklık içeren termal su kuyuları, bölgede yüzlek veren volkanik kayaçlar sahanın yüksek jeotermal
enerji potansiyelinin habercisidir.
Jeotermal alana ait sıcaksular Uluslararası Hidrojeologlar Birliği Sınıflaması'na göre "mineralce fakir
termal su" sınıfına girmektedir.
Edremit-Derman Jeotermal Alanı'nda açılan 189.5 m derinlikteki ED-1 kuyusundan 60 °C sıcaklık, 75 l/s
debide sıcak su, 496.5 m derinlikteki ED-2 kuyusundan 47 °C sıcaklıkta 2 l/s debide sıcak su, derinliği 495 m
olan ED-3 kuyusundan ise 18 l/s debide, 59 °C sıcaklıkta akışkan elde edilmiştir.
Sahada açılan kuyulardan üretilebilecek jeotermal akışkanların ısıtmacılık, kaplıcacılık ve seracılıkta
kullanılmaları olanaklıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10512
Rapor Adı BALIKESİR-EDREMİT-DERMAN JEOTERMAL ALANI ED-1, ED-2, ED-3 SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum BALIKESİR-EDREMİT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2001
Yazarlar ERDOĞAN ÖLMEZ İSMAİL ERTÜRK SABRİ EKİCİ VATAN DEMİREL SÜLEYMAN YILDIZ YASEMİN GÖKALP İLKER SÖZEN

BALIKESİR-EDREMİT-DERMAN JEOTERMAL ALANI ED-1, ED-2, ED-3 SONDAJLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10512
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 207,64TL


Etiketler: BALIKESİR-EDREMİT-DERMAN JEOTERMAL ALANI ED-1, ED-2, ED-3 SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU