• ERGANİ ve CİVARINDAKİ CEVHER JEOLOJİSİ-SONDAJ SONUÇLARI

Çalışma sahamız, Kıbrıs'dan gelerek Amanoslar üzerinden Ergani ve Siirt'e uzanan Güneydoğu Anadolu
Bakır Kuşağı içinde yer alır. Bu nedenle yeni yataklar bulmak amacıyla MTA Enstitüsü tarafından bu proje
uygulama safhasına konulmuş ve Türk-Japon Jeologları tarafından 1972-1976 seneleri içinde
gerçekleştirilmiştir.
Levha tektoniği kavramı gereğine Okyanus Havzaları'nın şekil ve büyüklükçe duraylı olmadığı belirgindir.
Bunlar ya genişlemekte veya daralmaktadır. Sahamız daralan havza içinde yer almıştır. Jeosenklinal
çökellerin devamı sırasında yakınsıyan levhaların (Avrupa-Asya levhası ve Afrika Levhası) oluşturduğu
tektonik hatlar, bindirmeler ve kıvrımlanmalar, (orojenik hareketler) ultrabazik ve bazik intruziflerin çıkış
yerleri olmuştur. Bazik lavların çamurtaşları ile ardalanmalı olması deniz altı volkanizmasının belirli aralıklarla
devam ettiğini gösterir.
Ofiyolitler serpantin-gabro-diyabaz üçlüsünden ibarettir. Bu üç birim arasında serpantin ilk önce yerini
almıştır. Gabrolarla tedrici geçiş göstermez. diyabazlarla, gabrolar arasında tedrici geçiş görülür.
Serpantinlerde genellikle olivin, rombusal ve monoklinal piroksen kalıntılarına rastlanır. Egemen mineral
antigorit olup eser miktarlarda kromit görülür. Gabrolar genellikle orta ve iri taneli olup plajioklazları
serisitleşmiş ve piroksenlerde kloritleşmiştir. Tali olarak sfen her zaman bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 06406
Rapor Adı ERGANİ ve CİVARINDAKİ CEVHERLEŞMELERİN JEOLOJİSİ ve SONDAJLI ARAMA SONUÇLARI
Konu ALTIN BAKIR ÇİNKO DEMİR GÜMÜŞ KOBALT KURŞUN NİKEL
Yer - Konum ELAZIĞ MADEN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MART-1978
Yazarlar BAYKAL KARUL

ERGANİ ve CİVARINDAKİ CEVHER JEOLOJİSİ-SONDAJ SONUÇLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06406
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.635,50TL


Etiketler: ERGANİ ve CİVARINDAKİ CEVHERLEŞMELERİN JEOLOJİSİ ve SONDAJLI ARAMA SONUÇLARI