• AFYON SANDIKLI HÜDAİ KAPLICASI JEOTERMAL ALANI JEOFİZİK RAPORU

ÖZET
Afyon-Sandıklı (Hüdai) Jeotermal Alanı Sandıklı'nın 5 km batısında yer alır.
İnceleme alanında en eski birim Paleozoyik yaşlı metamorfik şistler ile temsil edilir. Bu birim ise
Mesozoik yaşlı konglomera, şeyl ve kireçtaşlarınca örtülür. Bölgede bu istif üzerine Tersiyer yaşlı tüf breşi,
kireçtaşı, konglomera, marn, kil ve şiltler açısal uyumsuzlukla gelir. Tüm bu birimler üzerinde ise Pliyo-
Kuvaterner yaşlı çakıl, kum, kil ve traverten yer alır. Bölgede yer alan sıcaksu kaynakları, fayların kesim
noktalarında bulunur. Yörede yüzeylenen jeotermal akışkanların yükselimi kontrol eden ana fay KD-GB
doğrultusunda uzanmaktadır.
Jeofizik (Jeoelektrik) araştırmada; Düşey elektrik sondaj (DES), fay eğimini tespit amacıyla üç
elektrodlu çift yönlü yarım Schlumberger Profil (YSCH), jeotermal aktivite yerlerini belirlemek amacı ile self
potansiyel (SP) kombine ölçüleri yapılmıştır. 1986 yılında rejyonal jeoelektrik haritaları kapsamında 25 adet
DES, Kasım 1999 yılında rejyonal jeoelektrik haritalar kapsamında 25 adet DES olmak üzere 50 adet DES
ölçüleri birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca 3 profil üzerinde SP ölçüleri yapılmıştır. Mekanik sondaj lokasyonu
verilen Nuriağa Çiftliği batısındaki travertenler civarında bir profil üzerindeki açılma çatlağını oluşturan fayın
eğimini analitik olarak belirlemeye yönelik yarım Schlumberger Profil çalışması yapılmıştır. Yapılan dolaylı
çalışmalar sonucu ölçülen parametrelerden üretilen tüm veriler bilgisayar ve teorik model abaklarıyla
değerlendirilerek saha jeofizik ve jeolojik açıdan modellenmiş ve yorumlanmıştır.
Bölgede yer alan yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkanlar farklı hidrolojik dönemlerde lokal yeraltı
suyundan kaynaklanarak yükselmekte ve bu yükselme sırasında farklı oranlarda yeraltı suyu ile karışarak
yüzeylenmektedir.
0.6 km2 yüzey alanına sahip Sandıklı Jeotermal Alanı; yüksek miktarda boşalımı karstik akiferi 45-70.5
°C arası kaynak/kuyuları ve yaygın traverten domları ile bir zamanlar var olan yüksek aktiviteli jeotermal
sistemin azalarak süren devamıdır. Bölgede yer alan jeotermal akışkanların genel karakteri orijinali
sodyumlu, kalsiyumlu-sülfatlı, bikarbonatlı kaptaj kaynağı suyunun türevi şeklindedir.
İnceleme alanında bulunan kaynak ve sondajlara ait sıcak sular kaplıcacılık ve Sandıklı'nın ısıtılması
amaçlan ile kullanılmaktadır. Sıcak su kuyularında üretim karstik kireçtaşı akiferinden sağlanmaktadır.
Yapılan jeoloji-jeofizik çalışmaları ve önceki sondaj verilerinden faydalanarak kaplıca yöresinde 3 sıcak
su sondaj lokasyonu önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10419
Rapor Adı AFYON SANDIKLI HÜDAİ KAPLICASI JEOTERMAL ALANI JEOLOJİ VE JEOFİZİK RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum AFYON-SANDIKLI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2000
Yazarlar ERDOĞAN ÖLMEZ RECAİ KARLI M. NURİ HAMUT HAYRETTİN KARZAOĞLU

AFYON SANDIKLI HÜDAİ KAPLICASI JEOTERMAL ALANI JEOFİZİK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10419
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 270,63TL


Etiketler: AFYON SANDIKLI HÜDAİ KAPLICASI JEOTERMAL ALANI JEOLOJİ VE JEOFİZİK RAPORU