• AFYON ÖMER GECEK JEOTERMAL VE  JEOFİZİK ETÜDÜ

ÖZET
Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (AFJET) ile MTA Genel Müdürlüğü arasında
yapılan sözleşme gereği Afyon-Ömer-Gecek Jeotermal Sahası'nda sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik
jeolojik ve jeofizik etüt yapılmıştır.
Yapılan etütler neticesinde AF-11 No'lu sondaj lokasyonu belirlenmiş ve sondaj yeri AFJET yetkililerine
gösterilip, tutanak hazırlanmıştır.
Yörede en yaşlı birim Paleozoyik'e ait metamorfik şist ve mermerlerdir. Bu metamorfik temelde
mikaşist, fillit, kalkşist, şistsel kuvarsit ve kuvarslı şistler egemendir.
Metamorfik şistlerin üzerinde tedrici geçişli olarak kristalize kireçtaşları (Mermerler) yer alır. Yer yer
kalkşistlerle de ardalanan bu kireçtaşları (Mermerler) ak, gri, sert, sıkı dokulu, şisti, mikro-mezokristalin,
kırıklı, orta ince tabakalıdır. Birimin saptanan kalınlığı en fazla 80 m'dir.
Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (Mermer)'nın üzerine açısal diskordansla Neojen yaşlı
çökeller oturur.
Neojen'e ait tabandaki birim, kızıl renkli breşoid konglomera, konglomera ve kumtaşıdır. Çökeller,
gevşek tutturulmuş, köşeli ve yassı çakıllı, kötü boylanmalı, orta tabakalı ve polijenik olup tespit edilen
kalınlık en fazla 30-40 m'dir.
Kızıl renkli breşoid konglomera ve kumtaşı üzerinde, kil (Silt), kumtaşı, kireçtaşı, marn, tüfit ve
konglomera çökelleri ve bu çökellerle yanal ve dikey geçişli tüfit-aglomera, çört ve lahar birimi bulunur.
Metamorfik etkinlikle ilgili en yaşlı kayalar, Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik, trakiandezitik ve
andezitik voikanitler ile bunların sahamızdaki
Bundan başka çalışma sahası dışında ve kuzeybatısında gözlenen bazalt lavları ise daha genç kırık
zonlarına bağlı olarak yüzeylenen kayalar olup yaşları Orta-Üst Pliyosen'dir.
Bölgede genel kırık çizgilerinin istikameti KD-GB, KB-GD ve D-B'dır. Bu kırıklar Neojen sonrası yaşlıdır.
Jeolojik etüt kapsamında üç profil üzerinde 28 noktada Rezistivite (DES), 160 noktada da SP (Türev)

ölçümleri alınmıştır.Sıcaksu sahalarında sorunları çözmede başarılı uygulamaları olan rezistivite yönteminde ölçüler, Düşey
Elektrik Sondaj (DES) tektoniğiyle Schlumberger elektrot dizilimi kullanılarak yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10001
Rapor Adı AFYON ÖMER GECEK JEOTERMAL ALANINDA SONDAJ LOKASYONU BELİRLEMEYE YÖNELİK JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK ETÜDÜ
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum AFYON ÖMER
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1996
Yazarlar Ö.FARUK TAMGAÇ İBRAHİM ÖNDER

AFYON ÖMER GECEK JEOTERMAL VE JEOFİZİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10001
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 161,46TL


Etiketler: AFYON ÖMER GECEK JEOTERMAL ALANINDA SONDAJ LOKASYONU BELİRLEMEYE YÖNELİK JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK ETÜDÜ