• SÖĞÜTÖZÜ (KASTAMONU-AZDAVAY) TAŞKÖMÜR RAPORU

Kuzeybatı Anadolu Taşkömür Havzası'nın doğu kısmında 1/25.000 ölçekli E30-b3 paftasında yer alan
Söğütözü Karboniferi yaklaşık 25 km2'lik bir alanı kapsar. 1974 yılında 1/25.000 ölçekli, 1976-1979 yıllarında
1/10.000 ölçekli ve 1985 yılında 1/5.000 ölçekli jeolojik haritalaması yapılmıştır.
Yine aynı sahada 1976-1979 yılları arasında 20 adet 9.672.20 m kırıntılı, 1984-1985 yıllarında 22 adet
karotlu 8.410.90 m olmak üzere havzada toplam 18.083.10 m sondaj yapılmıştır.
Çalışma alanımızın bilinebilen tabanını Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları oluşturur. Bu birim üzerine tedrici
olarak Kretase yaşlı fliş gelmektedir. Fliş sedimantasyonu devam ederken havzaya genelde çamurtaşları,
kumtaşları ve kömürden oluşan Karbonifer birimleri olistolit olarak gelmiş ve fliş üzerine yerleşmişlerdir.
Bu haldeki Karbonifer birimlerinin geliş anında kayma, yıkılma ve yoğun tektonik nedenleriyle zayıf
zonlar çokça etkilenmiştir. Dolayısı ile sondajlarda kesilen kömür damarlarının ve litolojik birimlerinin yanal
yayılımlarının az olması, damarlarda büyük şişmeler gösterip, kamalanması nedeniyle geometrilerini ortaya
çıkarmak güçleşmiştir.
Bu nedenle, ortamsal yoruma gidilmesi büyük hatalar doğuracağından istatiksel ortam yorumu
yapılamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 07961
Rapor Adı SÖĞÜTÖZÜ (KASTAMONU-AZDAVAY) TAŞKÖMÜR SAHASININ JEOLOJİ RAPORU
Konu 1/2.000 KÖMÜR TAŞKÖMÜRÜ
Yer - Konum (KASTAMONU-AZDAVAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1986
Yazarlar ORHAN TONGAL YAVUZ YAVER NEVZAT CANCA

SÖĞÜTÖZÜ (KASTAMONU-AZDAVAY) TAŞKÖMÜR RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07961
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.204,19TL


Etiketler: SÖĞÜTÖZÜ (KASTAMONU-AZDAVAY) TAŞKÖMÜR SAHASININ JEOLOJİ RAPORU