• ÇORUM-OSMANCIK-DODURGA-ALPAGUT LİNYİT RAPORU CİLT 1

Çorum İli ve civarında, teshinde ve toprak sanayinde kullanılan linyite olan talebin fazla olması ve bu
talebe cevap verebilecek sahalar içinde Dodurga-Alpagut Linyit Sahası önem taşımaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü ile TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 1989 yılında yapılan sözleşme gereği,
TKİ ruhsatlı Çorum-Dodurga-Alpagut Sahası'nda linyit oluşumunun özelliklerini belirlemek için 29 adet
sondaj yapılmış olup, ayrıca 1/5.000 ölçekli jeoloji haritası yeniden revize edilmiştir.
Dodurga-Alpagut-Tutuş Yöresi'nde farklı yaşlarda ve çeşitli fasiyeslerde kayaçlar yüzeylemektedir.
İnceleme alanı içerisinde en yaşlı birim, Eosen yaşlı flişler ve volkanik kayaç topluluğudur. Bu istifin
üzerine uyumsuz olarak Miyosen Yaşlı Çökeller gelmektedir.
Miyosen Yaşlı Çökeller Lignit horizonu altında kalan mavimsi açık yeşil, alacalı, kızıl kahve renkli killer
ile breş ve konglomeralar (m2), linyit horizonu ve üzerine gelen siltli kiltaşı, şeyl, bitümlü şeyl, marnlı
seviyeler olmak üzere 2 kısma ayrılmıştır.
1989 yılında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, sahanın yapısal jeolojisine kısmen çözümler
getirilmiştir. En önemlisi, sahanın linyit rezervi tespit edilmiştir.
Görünür rezerv = 21.758.380 ton
Muhtemel rezerv= 2.464.698 ton
Genel toplam= 24.223.078 ton
Sahanın doğusunda m1 içindeki linyit oluşumları hakkında yeterli veri olmaması nedeniyle, rezerv
değerlendirmesine dahil edilmemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 08986
Rapor Adı TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ÇORUM-OSMANCIK-DODURGA-ALPAGUT LİNYİT SAHASININ JEOLOJİ RAPORU CİLT 1
Konu KÖMÜR LİNYİT
Yer - Konum ÇORUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1990 ANKARA
Yazarlar HASAN KARA HALİL ERTEN BİLGİ GÜRSOY

ÇORUM-OSMANCIK-DODURGA-ALPAGUT LİNYİT RAPORU CİLT 1

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08986
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.510,52TL


Etiketler: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ÇORUM-OSMANCIK-DODURGA-ALPAGUT LİNYİT SAHASININ JEOLOJİ RAPORU CİLT 1