• KONYA HAVZASI’NDA KARSTİK ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ

Konya Kapalı Havzası Türkiye’nin en önemli yeraltısuyu depolanma alanlarından biridir.
Kapalı Havzadaki yoğun tarımsal faaliyetler ve bunun yanında giderek artan nüfus ve
sanayileşme yeraltısuyuna olan gereksinimi artırmıştır. Ova genelinde aşırı pompajlara bağlı
olarak yeraltısuyu seviyesinde son 40 yıl içinde ortalama 30 m’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.
Yeraltısuyu seviyesindeki bu antropojenik etkiye bağlı hızlı düşüş, aslında kendi içinde
karstlaşmaya bağlı dinamik bir süreç yaşayan ve doğa afeti olarak tanımlanabilecek obruk
gelişimini de dolaylı olarak etkilemiştir.
Geçmişte düşük nüfus yoğunluğu, sınırlı tarım ve sanayi alanları gibi nedenlerden dolayı bir
tehdit olarak algılanmayan obruklar, günümüzde bu faktörlerin daha geniş alanlara yayılmasına
bağlı olarak, insan yaşamı açısından tehlike ve risk yaratabilecek konuma gelmiştir.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından bölgede, özellikle son yıllarda artan çökmelerin araştırılması
amacıyla “KONYA HAVZASI’NDA KARSTİK ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ
BELİRLENMESİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ” adlı proje oluşturulmuş ve Mayıs
2009 tarihinde Karapınar(Konya) ve yakın çevresini kapsayacak şekilde (2500 km2)
uygulamaya sokulmuştur. MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi koordinatörlüğünde
yürütülen çalışmada; Uzaktan Algılama, Jeoloji, Jeomorfoloji, Hidrojeoloji, Jeofizik, Jeoteknik
ve Karst ana başlıkları altında oluşturulan gruplarca araştırmalar yapılmıştır.
Yapılan bu araştırmalarla; güncel obruk oluşumlarının mekanizmaları, gelişim süreçleri ve
oluşabilecek alanların saptanması ve olası tehlikeli alanların belirlenmesine çalışılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11605
Rapor Adı KONYA HAVZASI’NDA KARSTİK ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ BELİRLENMESİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ
Konu KARSTİK ETÜT
Yer - Konum KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2013
Yazarlar TÖRK. K ERDURAN.B YILMAZ.P.N

KONYA HAVZASI’NDA KARSTİK ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11605
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.380,50TL


Etiketler: KONYA HAVZASI’NDA KARSTİK ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ BELİRLENMESİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ