• ELAZIĞ VİLAYETİNİN PALU KAZASINDA KURULACAK BİR DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ İÇİN DÜŞÜNÜLEN YERLERE AİT JEOLOJİK ETÜT
1318 - 0003.htm

ElAZIĞ VİLAYETİ'NİN PALU KAZASI'NDA KURULACAK BİR
DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ İÇİN DÜŞÜNÜLEN YERLERE AİT JEOLOJİK ETÜT

       Palu'nun hemen doğusunda Murat Suyu'nu geçecek olan Elazığ-Tan Hattı için bu su üzerinde kurulacak demiryolu köprüsü için bir kaç yer düşünülmüştür.
       Bu yerlerden bazıları teknik bakımından inşaata elverişsiz veya kusurlu olduğundan bunlardan yalnız ikisi üzerinde durulmuştur.
       Birinci şıkka göre; demiryolu köprüsü Murat Suyu'nu yol üzerindeki eski köprünün 350 m kadar yukarısında geçecektir.
       İkinci şıkka göre ise; demiryolu köprüsü nehri yol köprüsünün 75 m kadar yukarısında geçecektir.
       Her iki şıkta da, Palu'dan gelen hat bir tünelden çıkar çıkmaz köprü üzerinde bulunacak ve köprüyü geçtikten biraz sonra diğer bir tünele girecektir.
       Bu iki şıka ait arazinin jeolojik şartlarını tetkik etmek üzere Palu'ya gittik ve müşahedelerimizin neticelerini aşağıya kaydediyoruz.
       Umumi Görünüş
     
Murat Suyu Palu'nun doğusunda ve cenubunda, Ek 1'de görüldüğü gibi, takribi olarak, birbirinden iyice farklı iki teşekkül arasındaki hududu teşkil etmektedir.
       Doğuda, umumiyetle eflatuni kırmızımtırak kahve renginde ve pek dikleşmiş sahrelerden müteşekkil bir kompleks vardır ki buna "ariolitik sahreler" adını vereceğiz.
       Batıda iki türlü kalker mevcuttur;
       a. "Variolitik sahrelerle" kontakt yerinde, satıhta açık renkli olan sarımtırak boz veya kahvemsi boz renkte kalkerlerden mürekkep disloke kitle; bu kitle şimal doğusu istikametinde genişlemekte, cenup batısı tarafında ise sivrilerek sona ermektedir.
       b. Daha batıda ve tektonik menşeli olması muhtemel bulunan geniş bir vadinin ötesinde daha az ihlal edilmiş başka kalkerler varsa da bunların bu etütte yeri yoktur.
       Murat Suyu'nun Elazığ ile Palu arasındaki kısmının sol sahilindeki bütün tepeleri teşkil eden variolitik sahrelerin bilhassa Palu'nun cenup doğusu ile şimal doğusunda olmak üzere nehri bir kaç yerde geçtikleri de vakidir. Buna mukabil kalker hiç bir yerde Murat Suyu'nu geçmemekte ve daimi olarak sağ sahilde kalmaktadırlar.

Rapor Özellikleri
Rapor No 1318
Rapor Adı ELAZIĞ VİLAYETİNİN PALU KAZASINDA KURULACAK BİR DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ İÇİN DÜŞÜNÜLEN YERLERE AİT JEOLOJİK ETÜT
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ELAZIĞ PALU
Dil TÜRKÇE-FRANSIZCA
Yayın Tarihi 27.11.1941
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.J. ROMİEUX

ELAZIĞ VİLAYETİNİN PALU KAZASINDA KURULACAK BİR DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ İÇİN DÜŞÜNÜLEN YERLERE AİT JEOLOJİK ETÜT

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01318
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 142,31TL


Etiketler: ELAZIĞ, JEOLOJİ, PALU, 1318