• İMRALI ADASI
1276 - 0003.htm

İmralı Adası'nın Jeolojik Etüdü
       İmralı Adası'nda artezyen suyu bulmak ihtimali mevcut olup olmadığı hakkında 1941 Temmuz 25, 26, 27 günlerinde mahallinde yapmış olduğumuz jeolojik tetkikatım neticeleri aşağıda arz olunur.
Adanın Coğrafi Vaziyeti
        İmralı Adası Marmara denizin cenubunda Bozburun 'un 11 mil garbında şimal cenup istikametimde takribin 7.5 km, uzunluğunda azami genişliği şimal kısmında 3 80 km'ye baliğ olan küçük bir adadır. Adanın orta kısımlarında genişliği bir km. kadar cenubunda ise 3 km kadardır Bu suretle orta kısmı çok dar yukarı ve aşağı kısımları geniş gayrı muntazam bir şekildedir.
        Başlıca tepeleri şimal kısmında olup burada şarktan garba doğru 113 m irtifaında Kartaltepe 190 m irtifaında Çakmak Tepe 210 m irtifaında Atatürk Tepesi ve 115 m irtifaında Elyamanastır'ı gibi deniz tarafıma doğru dik falezler teşkil eden ve cenuba doğrulana hafif meyilli sıra tepeler adayı şimalen kapatmışlardır. Bu günkü merkezin bulunduğu mahallim şarkındaki değirmen hizasından, adanın en garbi burnuna doğru giden bir hattan itibaren adanın arazisi yayvan sırtlarla cenuba ve garba doğru yavaş yavaş alçalır. Adanın orta kısmında da 160 m irtifalı İnönü Tepesi ve daha cenup ta da isimleri olmayan tek tük alçak tepeler mevcuttur. Bu suretle adanın sathi maili cenuba ve garba doğru müteveccihtir.
        Adada daimi akar su mevcut değildir Ancak bir çok küçük vadiler ve sel yatakları muvakkat akar suların mevcudiyetini gösterir. Bunlardan en mühimi adanın cenubunda Mete Köyü'ne müntehi olan ve şimal-cenup istikametinde geniş bir vadi zeminine malik bulunan kuru dere yatağıdır. Bu dere takriben 2 km2 bir beslenme havzasına maliktir. Bir diğeri de İnönü Tepesi eteklerinden gelen ve buradan itibaren garba doğru imtidat eden dere yatağıdır. Bunun da oldukça geniş bir havzası vardır.
Adanın jeolojisi
        İmralı Adasını jeoloji bakımında iki kısma ayırmak mümkündür.
        1. Adanın eski nüvesini teşkil eden sahreler,
        2. Adaya bugünkü şeklini vermiş olan kuvaterner tabakalar.
        a. Eski sahreler
        Bunlar yalnız adanın şimalindeki sıra tepeleri vücuda getirirler. Bugünkü İmralı merkezinin şimalinde, Çakmak Tepesi eteklerindeki geniş zeytinliklerden itibaren değirmen burnuna kadar olan sahayı kuartzit veya arkoz nevinden sert greler teşkil etmektedir. Bunların üzerinde şistlerden ve pembe renkli masif kalkerlerden mürekkep bir seri müşahede edilir. Greler sathen çok altere ve molozlarla örtülü bulunduğundan bunlarla şist-kalker serisinin kontaktı iyice görülememektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 1276
Rapor Adı İMRALI ADASI"NIN JEOLOJİK ETÜDÜ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum BURSA ÜMRALI ADASI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 07.08.1941
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar PROF.HAMİT NAFİZ PAMİR

İMRALI ADASI"NIN JEOLOJİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01276
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 28,00TL


Etiketler: BURSA, İMRALI ADASI, JEOLOJİ, 1276