• TÜRKİYE
125 - 0003.htm

1. ÖNSÖZ
       Gazolin imaline müsait ham petrol mevcut olmadığı zaman ve dahili ihtirakli motorlarda kullanmak üzere mayi karbonlu müvellidülmalar istihsali arzu edildiği takdirde, intihap edilecek başlıca üç ameliye kategorisi vardır.
       Bu üç kategorideki bütün ameliyeler, karbon veya karbonlu müvellidülma ihtiva eden bazı ham maddelere ihtiyaç gösterir. Üç kategori şunlardır:
       1. Bitümlü şist veya katranı muhtevi linyit ve kömürlerin taktir ile elde edilebilen ağır karbonlu müvellidülmaların "Craoking" usulüne tabi tutulması.
       2. Linyit veya kömürleri gaz haline getirerek, veyahut tabii gaz veya kok fırını gazları gibi mevcut bazı müsait gazların islahi ile H2 ve CO'dan 2:1 nispetinde bir mahlut yapmak ve sonra H2 ve CO arasında bir teamül ile katalitik olarak gazolin istihsal etmek.
      3. Kömür, Linyit veyahut bitümlü şist veya bazı kömür ve linyitlerden elde edilebilen ağır karbonlu müvellidülmaların "hydrogenation" usulüne tabi tutulması.
       Yukarıda zikredilen her ameliye gurubunun, yerine göre mukayese edilmesi lazım gelen, faide ve mahzurları vardır. Mamafih, iyi tanınmış her hangi bir petrol sahasındaki, iyi bir ham petrolden istihsal edilen gazoline kıyasen hepsi de mahzurludur. Bunlar sırf, muayyen bir mıntıkayı hariçten gazolin ithali mecburiyetinden kurtarmak için kabul ve tatbik edilirler.
       Bu raporun gayesi, şimdiki halde, yukarı ki imkanları mufassal olarak mukayese etmek ve muayyen bir ameliyenin Türkiye'de kabulünü tavsiye etmek değildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 125
Rapor Adı TÜRKİYE"DE LİNYİT KATRANINDAN HYDROGENATİON VASITASIYLA SENEDE 16.500 TON GAZOLİN İSTİHSALİ İÇİN TESİSAT PROJESİ ETÜDÜ
Konu LİNYİT
Yer - Konum TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 18.03.1936
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar -

TÜRKİYE"DE LİNYİT KATRANINDAN HYDROGENATİON VASITASIYLA SENEDE 16.500 TON GAZOLİN İSTİHSALİ İÇİN TESİSAT PROJESİ ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR00125
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 104,00TL


Etiketler: GAZOLİN, LİNYİT, TESİSAT, TÜRKİYE, 125