• AKYAZI-SAKARYA KUZULUK SICAKSU SONDAJI  BİTİRME RAPORU


Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.ÖZET
Kuzuluk Kaplıcası Sakarya İli'ne bağlı Akyazı İlçesi'nin 10 km kadar güneybatısında Kuzuluk
Köyü'ndedir.
Sakarya Valiliği'nin girişimi üzerine MTA Genel Müdürlüğü tarafından sıcaksu miktarını arttırmak
amacıyla 1987 yılında 2 adet sıcaksu sondajı yapılmıştır. K-1 No'lu kuyu 250 m derinlikte açılmış ve artezyen
halinde 84 °C sıcaklıkta 21 lt/sn debide sıcaksu bulunmuştur. 161 m derinlikte açılan K-2 No'lu kuyuda yine
artezyen halinde 84 °C sıcaklıkta su bulunmuş ancak kuyuya eşanjör inildiğinden debi ölçümü
yapılamamıştır.
MTA Genel Müdürlüğü ile İhlas Holding AŞ arasında imzalanan sözleşme gereği holding tarafından
yapılan tesislere ilave sıcaksu temin etmek amacıyla sahada K-3 No'lu sondaja 09.09.1994 tarihinde
başlanmış ve 08.11.1994 tarihinde 160.40 m'de bitirilmiştir. Kuyuda jeofizik logları alınmış ayrıca sıcaklık,
debi, basınç testleri yapılmıştır. Sondajdan 82 °C sıcaklıkta 125 lt/sn debide artezyen halinde sıcaksu
bulunmuştur. Bu su Turizm Bakanlığı standartlarına göre günde 30.857 kişiye hizmet verebilecek
kapasitededir.
1. GİRİŞ
Kuzuluk Kaplıcası, Kuzuluk (AKYAZI) Belediyesi sınırları içinde 1/25.000 ölçekli ADAPAZARI 625-d2
Paftası'nda yer almaktadır (Ek 1).
İhlas Holding AŞ'nin isteği üzerine, yapılan tesislerde kullanılacak suyun yetersiz olması nedeni ile K-3
sondajı yapılmıştır.
Sondaj çalışmaları 26.08.1994-08.11.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Açılan kuyunun
derinliği 160.40 m'dir.
Sondajın bitiminden sonra test çalışmaları yapılmış, K-3 No'lu kuyudan 82 °C sıcaklıkta, 125 lt/sn
debide artezyen halinde su elde edilmiştir.
2. ÖNCEKİ İNCELEMELER
BAYKAL (1957), 1/100.000 ölçekli "KOCAELİ 38-2" Paftası'nın bir bölümünü çalışmış, örneklerin
paleontolojik analizleri sonucu Paleozoyik-Kuvaterner zaman aralığında oluşan birimleri tespit etmiştir.
KALAFATÇIOĞLU (1967), 1967 yılı Sakarya Depremi'ne ait araştırmasında depremin tektonik kökenli
olduğu ve D-B yönünde, uzanan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin harekete geçmesi ve dengesinin bozulması
sonucu oluştuğunu söylemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 09839
Rapor Adı AKYAZI-SAKARYA KUZULUK SICAKSU SONDAJI (K-3) KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum SAKARYA AKYAZI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EYLÜL 1994,
Yazarlar BİNALİ YÜCEL ÖNDER AYDOĞDU

AKYAZI-SAKARYA KUZULUK SICAKSU SONDAJI BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09839
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 133,87TL


Etiketler: AKYAZI-SAKARYA KUZULUK SICAKSU SONDAJI (K-3) KUYU BİTİRME RAPORU