• MADEN ENDÜSTRİLERİ EĞİTİMİ

Bu, 31 No'lu "İnsani Terakkinin Temelleri", 33 No'lu "Muhafaza (Conservation)nın Felsefesi" ve 35 No'lu
"Arzu Edilen: Maden Endüstrileri Fakülteleri" sirkülerden müteşekkil Üniversite'nin 1950'de neşrettiği " Maden
Endüstrileri Eğitimi" kitabının bir mütemmimidir. Bu sirkülerler M.I.1 talimatına göre yeni talebeler için ders
notları olarak ilk defa olarak verilmiştir. Bu dersler, "Land-Grant" Kanunu muvacehesinde madencilik
sahasında Üniversitenin bazı mecburiyetlerini ve Fakültenin felsefesini izah etmeğe teşebbüs eder. Ayrıca
kültürel, insani bilgilerin ve maden sanat ve ilimle rinin birbirine bağlı ve tabi olduğunu gösterir. Bu kitap
şimdi talebelerin Dünya hadiselerinin gidişatı ve planlanmasında uyanık bulunmaları ümidiyle M.I.1 kursu için
ders kitabı olarak kullanılmaktadır. 1950 de M.I.1 kursu Maden Endüstrilerinden gayri talebelere maden
kültürü bakımından ilk defa mümkün kılınmıştır.
"Miladın 2000'inci yılında Madenlere Genel Bir Bakış", 37 No'lu "Madenler ve Gelecek Nesiller" ve 39
No'lu Miladın 2000. yılında "Madenlere Genel Bir Bakış" Sirkülerlerini ihtiva eder. Kore harbi başladığı zaman
37 No'lu Sirkülere olan ihtiyaç kendini gösterdi. Realist maden siyasetleriyle beraber II'nci Dünya Harbinde
bir çok stratejik ve kritik madenler ikmali için dış kaynaklara tamamen tabi oluşumuzun yeniden tetkiki
şayanı arzu göründü. 39 No'lu Sirkülerin gayesi, eğitim ve araştırmanın daimi olarak ne şekilde yeni çalışma
istikametleri bulduğunu göstermek ve iyi kaliteli ham madde kaynakları eksikliğinin zeka ve ihtisas sayesinde
giderilebileceğini ispat etmektir. Sirküler, "Pennsylvania Maden Endüstrileri Fakültesi"'nin faaliyetlerinin hangi
istikamete çevrilmesi hususunda uzun bir zamana mütevaffık bir gaye tesis etmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 02783
Rapor Adı MADEN ENDÜSTRİLERİ EĞİTİMİ
Konu DİĞER
Yer - Konum GENEL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1950
Yazarlar DİKER.S

MADEN ENDÜSTRİLERİ EĞİTİMİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02783
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 946,00TL


Etiketler: MİLADIN 2000. YILINDA MADENLERE GENEL BİR BAKIŞ 2 KISIM 1. MADENLER VE GELECEK NESİLLER 2. MİLADIN 2000. YILINDA MADENLERE GENEL BİR BAKIŞ