•  SİİRT-ŞIRNAK ASFALTİT ZUHURLARI HAKKINDA RAPOR


"Segürük Sektörü" denilen çevredeki asfaltit zuhuru (Sayfa 2, Şekil 1) ilk defa Dr. KARL NEBERT
tarafından 1963 senesinde detay jeolojik ve cevher yatakları yönünden etüt edilmiş ve 1/10.000 ölçekli
lövesi alınmıştır (Derleme Rap. No.3351). 1964 sonbaharında ben aynı zuhuru, aldığım görev üzerine, aynı
ölçekte olmak üzere tekrar etüt ettim ve 1/2.000 ölçekli topografik haritanın tanziminden sonra, aşağıdaki
sonuçları vermiş olan detaylı bir incelemede bulundum:
Asfaltit zuhuru, çok sayıda dar ve kısmen 6 m'ye kadar genişleyen ekserisi az veya çok doğuya yatan,
NW, N veya NE doğrultulu asfaltit filonlarından müteşekkildir. Bu filonlar çekim ve makaslama çatlakları
üzerinde olup, bunların da marn ve kumtaşı banklarından müteşekkil bulunan "Üst Germav Formasyonu"
içindeki horizontal bileşenler sonucunda (Ek 2) meydana gelmiş olmaları muhtemeldir. En önemli mostralar
sayfa 5 ile 26'da tarif olunmuştur. Bunların bir kısmı rapordaki resimlerde gösterilmiş bulunmaktadır.
Yukarda sayfa 28'de 4 A maddesinde adı geçen en umutlu ve 1.50 ile 6 m genişliğindeki beş filon, çok
sayıdaki asfaltit filonları arasından seçilmiş olup, bunlar için ilk arama çalışmalarından olmak üzere yarmalar
açılması ve mümkün olduğu nispette buldozer kullanılması ve aynı zamanda iki eğik sondaj tatbiki (Ek 1)
teklif olunmuştur.
Bu ilk arama çalışmalarının vereceği sonuca göre, başka arama çalışmalarının yapılıp yapılmayacağı ve
nerelerde yapılacağı tespit ve teklif olunabilecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 03988
Rapor Adı SİİRT-ŞIRNAK ASFALTİT ZUHURLARI HAKKINDA RAPOR JEOLOJİK VE CEVHER YATAKLARI YÖNÜNDEN YAPILAN ETÜTLER VE SEGÜRÜK SEKTÖRÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ TEKLİFLER
Konu ASFALTİT
Yer - Konum SİİRT MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10 MART 1966
Yazarlar DR. R. F. LEBKUCHNER H. SONKUR

SİİRT-ŞIRNAK ASFALTİT ZUHURLARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03988
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 623,75TL


Etiketler: SEGÜRÜK ASFALTİT ARAMALARI 1 SİİRT-ŞIRNAK ASFALTİT ZUHURLARI HAKKINDA RAPOR JEOLOJİK VE CEVHER YATAKLARI YÖNÜNDEN YAPILAN ETÜTLER VE SEGÜRÜK SEKTÖRÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ TEKLİFLER