• Manisa-Köprübaşı 201100175 Uranyum Jeoloji Rezerv Raporu

Manisa ili Köprübaşı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 201100175 no'lu ruhsat sahası Köprübaşı'nın kuzeyinde 1/25.000 ölçekli K20 b2,b3 paftaları içinde 4000 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

Sahanın temelini Menderes         Masifini temsil eden Prekambriyen yaşlı granitik             gnays,

gözlü gnays, mikaşist, amfibol şist,          granatli şist,   kloritli şist, kalkşist, beyaz renkli    dolomitik

mermerler oluşturmaktadır. Menderes masifi kayaları beyaz renkli dolomitik rekristalize kireçtaşları ile bazı yerlerde metamorfik çakıl ve blokları içeren çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşından oluşan Borlu formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenmektedir. Borlu formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, tüfit, kiltaşı, marn ve kireçtaşlarından oluşan Köprübaşı formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülmektedir. Andezitik lav, tüf ve aglomeralardan oluşan Okçular Volkanikleri Köprübaşı formasyon ile yanal ve düşey geçişlidir. Köprübaşı formasyonu üzerine kireçtaşı ve yer yer killi-marnlı seviyelerden oluşan Adala Formasyonu uyumlu olarak gelmektedir. Çakıltaşı-kumtaşı ardalanması şeklinde olup yer yerde ince çamurlu düzeyler içeren Tomaşa formasyonu alttaki birimleri uyumsuz olarak üzerlemektedir. Bazaltik lav akıntıları ve tüflerle temsil edilen Kula volkanitleri tüm birimleri uyumsuz olarak örtmektedir.

Ruhsat sahasında 2011 yılında sahanın jeolojik etüdü gerçekleştirilmiştir. 2012-2013 yıllarında ruhsat sahasında toplam derinliği 5422,60 m olan 38 adet sondaj gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan       26 adedinde     uranyumlu zon kesilmiştir.

Sahada yapılan sondajlardan      417 numune  alımı gerçekleştirilmiştir (EK1).

Ruhsat sahasında yapılan ve uranyumlu zon kesen kesen sondajların değerlendirilmesi sonucunda iki farklı sektörde cevherleşmelere rastlanmıştır. Yardere-Karadüz sektöründe % 0,034 ortalama tenörlü 63,228 ton U3O8 rezervi, Yardere-Taşlıktepe sektöründe % 0,0719 ortalama tenörlü 418,316 ton U3O8 rezervi tespit edilmiştir.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11858
Rapor Adı Manisa-Köprübaşı 201100175 Ruhsat No lu Uranyum Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu URANYUM
Yer - Konum Manisa-Köprübaşı
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2016
Yazarlar Mustafa AKSOY Ömer Nedim AKÇİÇEK Oğuz İsmail ABİZ Kemal KARACA Mete GÜLHAN

Manisa-Köprübaşı 201100175 Uranyum Jeoloji Rezerv Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11858
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 595,43TL


Etiketler: Manisa-Köprübaşı 201100175 Ruhsat No lu Uranyum Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu