• Manisa-Köprübaşı 201100177 Ruhsat No lu Uranyum Raporu

Manisa ili Köprübaşı ilçesi sınırları içerisinde yer alan 201100177 no’lu ruhsat sahası
Köprübaşı’nın kuzeyinde 1/25.000 ölçekli K20 b2,b3 paftaları içinde 4000 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır.
Sahanın temelini Menderes Masifini temsil eden Prekambriyen yaşlı granitik gnays,
gözlü gnays, mikaşist, amfibol şist, granatli şist, kloritli şist, kalkşist, beyaz renkli dolomitik
mermerler oluşturmaktadır. Menderes masifi kayaları beyaz renkli dolomitik rekristalize
kireçtaşları ile bazı yerlerde metamorfik çakıl ve blokları içeren çakıltaşı, kumtaşı,
çamurtaşından oluşan Borlu formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenmektedir. Borlu
formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, tüfit, kiltaşı, marn ve kireçtaşlarından oluşan Köprübaşı
formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülmektedir. Andezitik lav, tüf ve aglomeralardan
oluşan Okçular Volkanikleri Köprübaşı formasyon ile yanal ve düşey geçişlidir. Köprübaşı
formasyonu üzerine kireçtaşı ve yer yer killi-marnlı seviyelerden oluşan Adala Formasyonu
uyumlu olarak gelmektedir. Çakıltaşı-kumtaşı ardalanması şeklinde olup yer yerde ince
çamurlu düzeyler içeren Tomaşa formasyonu alttaki birimleri uyumsuz olarak
üzerlemektedir. Bazaltik lav akıntıları ve tüflerle temsil edilen Kula volkanitleri tüm birimleri
uyumsuz olarak örtmektedir.
Ruhsat sahasında 2011 yılında sahanın jeolojik etüdü gerçekleştirilmiştir. 2012-2014
yıllarında ruhsat sahasında toplam derinliği 4245,00 m olan 23 adet sondaj
gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan 14 adedinde uranyumlu zon kesilmiştir.
Sahada yapılan sondajlardan 242 numune alımı gerçekleştirilmiştir.
Ruhsat sahasında yapılan ve uranyumlu zon kesen kesen sondajların
değerlendirilmesi sonucunda Rağıllar-Taşlıktepe sektöründe % 0,0415 ortalama tenörlü
216,837 ton U3O8 rezervi tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11857
Rapor Adı Manisa-Köprübaşı 201100177 Ruhsat No lu Uranyum Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu URANYUM
Yer - Konum Manisa-Köprübaşı
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2016
Yazarlar Mustafa AKSOY Ömer Nedim AKÇİÇEK Oğuz İsmail ABİZ Kemal KARACA Mete GÜLHAN

Manisa-Köprübaşı 201100177 Ruhsat No lu Uranyum Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11857
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 462,48TL


Etiketler: Manisa-Köprübaşı 201100177 Ruhsat No lu Uranyum Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu