• Tekirdağ-Malkara 201201311 No’lu  Jeoloji ve Rezerv Raporu

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201201311 nolu ruhsat sahası Tekirdağ İli, Malkara İlçesi
sınırları içerisinde 1/25 000 ölçekli Tekirdağ F18-d4 ve G18-a1, paftalarında yer almakta olup
1338,57 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler
oluşturmaktadır. Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine
Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak
Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı
Alüvyonlar yer alır.
Ruhsat sahasında 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında toplam derinliği 13 616.65 metre
olan 28 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların tamamı kömür kesmiştir.
Kömür kesen sondajlarda kömüre giriş metresi 67,00-400,00 m, kömürden çıkış
metresi ise 230,00-558,00 m arasında değişmektedir. Ortalama kömür kalınlığı ise 5,36 m’dir.
Ruhsat sahasındaki kömür yeraltı işletme yöntemiyle işletilebilecek konumdadır
Ruhsat sahasında yapılan ve kömür kesen 28 adet sondajın değerlendirilmesi
sonucunda poligon yöntemiyle 96 017 474 ton görünür kömür rezervi hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11878
Rapor Adı Tekirdağ-Malkara 201201311 No’lu Ruhsat Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu LİNYİT
Yer - Konum Tekirdağ-Malkara
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ankara, 2016
Yazarlar Fatih ÖZSARI Seçil ÇOLAKOĞLU Tamer TANSAK H.Tuba DUYGULU

Tekirdağ-Malkara 201201311 No’lu Jeoloji ve Rezerv Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11878
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 779,40TL


Etiketler: Tekirdağ-Malkara 201201311 No’lu Ruhsat Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu