• ADIYAMAN-MERKEZ-KOÇALİ (AR:200804095) BAKIR-ÇİNKO RAPORU

Ruhsat  sahası  Adıyaman  iline  yaklaşık  30  km  mesafede  bulunan  Koçali

Köyünün yaklaşık 3 km kuzeybatısındaki Kara dere mevkiinde yer almakta ve Güney Doğu Anadolu Kenar 

Kıvrımları Kuşağı ile Toros Orojenik Kuşağı içerisinde bulunmaktadır. Çalışma alanında temelde 
Koçali Melanjına (Konak-Tarasa Formasyonları) ait spilit-yastık lav ile ardalanmalı 
çamurtaşı-radyolaritler yer alırken üzerine uyumsuzlukla Germav, Gercüş ve Midyat (Hoya) 
Formasyonları gelmektedir. Ruhsat alanındaki cevherleşmeler, Havşa dere içerisinde ve Feyzikaya 
pınarı batısında olmak üzere iki farklı alanda izlenmektedir. Havşa dere içerisindeki 
cevherleşmeler daha büyük potansiyel oluşturmaktadır. Cevherleşmeler, Koçali Karmaşığına (Koçali 
Melanjı) ait yer yer yoğun kloritleşmiş, hematitleşmiş, yer yer de epidotlaşmış altere spilitik 
bazaltlar içerisinde bulunmaktadır. Yüzeyde genellikle stockwork şeklinde izlenmekte ve 
limonitileşmiş, hematitleşmiş daha az malahitleşmenin olduğu oksidasyon zonuyla temsil 
edilmektedir. Cevher mineralleri; Pirit, markazit, kalkopirit, sfalerit, manyetit, 
kalkozin-kovellin, bornit, hematit ve limonittir. Cevher mineralleri dokusal olarak incelendiğinde, 
masif-sülfit yataklarına özgü kollaidal, zonlu, özşekilli-yarı özşekilli ve kataklastik dokular 
gözlenmiştir. Masif piritli seviyelere ait jeokimyasal analizlerde Co:Ni oranlarının 1’in oldukça 
üzerinde olması hidrotermal piritlerin karakteristik özelliklerinden olup, masif-sülfit 
yataklarının oluşumunda hidrotermal süreçlerin oldukça etkili olduğunu göstermekle beraber, Kıbrıs 
tipi masif sülfid yataklarının tipik özelliklerindendir. Ayrıca İnceleme alanındaki
pirit ve kalkopirit örneklerinden yapılan kükürt izotop çalışmalarında S32/S34 oranları

2,1 ile 3,6 olarak elde edilmiştir. Bu değerler hem volkanizma ile ilgili hidrotermal 
çözeltilerdeki kükürt oranlarıyla uyumludur, hem de dünya üzerindeki Kıbrıs tipi VMS yataklarıyla 
benzer bir bileşim sergilemekte ve stockwork zona karşılık gelmektedir. Cevherleşmelere ait 
kimyasal analiz sonuçları buradaki cevherleşmelerin Cu-Au ve Zn açısından önemli olabileceğini 
göstermiş ve ruhsat sahasında jeofizik (IP) çalışmaları ile birlikte 28 adet sondaj 
gerçekleştirilerek saha görünür hale getirilmeye çalışılmıştır. AR 200804095 nolu ruhsat sahasında 
; Cu ≥ 1.000 ppm için toplam (Görünür+Muhtemel) = 14.622.069,40 ton % 0,32 Cu; Cu ≥ 5.000 ppm için 
toplam (Görünür+Muhtemel) = 3.278.051 ton % 0,75 Cu; Au ≥ 100 ppb için toplam (Görünür+Muhtemel) = 
2.763.900 ton 256 ppb Au; Zn ≥ 7.000 ppm için toplam (Görünür + Muhtemel )= 610.535 ton %1,14 Zn 
tenörlü rezerv hesaplanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11609
Rapor Adı ADIYAMAN-MERKEZ-KOÇALİ (AR:200804095) BAKIR-ÇİNKO-ALTIN SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ADIYAMAN-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012-ANKARA
Yazarlar LEMAN ÇETİNER

ADIYAMAN-MERKEZ-KOÇALİ (AR:200804095) BAKIR-ÇİNKO RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11609
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.500,00TL


Etiketler: ADIYAMAN-MERKEZ-KOÇALİ (AR:200804095) BAKIR-ÇİNKO-ALTIN SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE REZERV RAPORU