•  ESKİŞEHİR İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA  RAPORU

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Eskişehir ilindeki jeotermal kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi (Orta Anadolu- Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi)“ kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynaklar yerinde incelenerek bu kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.

Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara ilişkin jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri’nden yararlanılmıştır.

Kaynak ve kuyuların koordinattan arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli topoğrafık haritalara işaretlenmiştir.

Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü arşivindeki bilgilerden yararlanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve kuyuların da arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir. Özellikle çoğu kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi değerlerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri kullanılmıştır

Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçlan verilmiş, sınıflan, kabuk yapıcı ve aşındıncı gibi özellikleri de belirtilmiştir.

Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma zonlannda alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içeriğinde, bu koruma zonlannı gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.

Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan çalışmalar ile yapılmasında yarar görtilen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Jeotermal alanlarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış jeotermal eneıji aramaya yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.

Proje, Jeoloji(Hidrojeoloji) Müh. Dr. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında büro ve arazi çalışmalan şeklinde yürütülmüştür. Jeoloji Müh. İbrahim AKKUŞ’un sorumluluğunda yapılan büro çalışmalannda, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji, jeoloji haritası, kaynak ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal sınıflaması ve alanda yapılan koruma alanlan etütlerine yönelik bilgileri Jeoloji Müh. Önder AYDOĞDU, Jeoloji Müh. Mehmet VEKLİ ve Jeoloji (Hidrojeoloji) Fatih Mehmet ÖZİÇLİ derlemiştir. Eskişehir ilindeki kaynak ve kuyuların yer aldığı topoğrafık haritaların taranarak bilgisayar ortamına aktanlmasında ve raporun düzenlenmesinde Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh. Macit KARADAĞLAR'ın katkıları olmuştur. Jeoloji Müh. Selahattin KAHRAMAN ve Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh. Macit KARADAĞLAR tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalannda ise kaynak ve kuyular yerinde incelenerek koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10867
Rapor Adı ESKİŞEHİR İLİNDEKİ JEOTERMAI. KAYNAKLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum ESKİŞEHİR
Dil TYÜRKÇE
Yayın Tarihi 2006
Yazarlar İbrahim AKKUŞ, Önder AYDOĞDU, Mehmet VEKLİ, FaUh Mehmet ÖZİÇLİ

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10867
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 321,28TL


Etiketler: ESKİŞEHİR İLİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU