•   AFYON - GAZLIGÖL JEOTERMAL SAHASI KORUMA  ETÜT RAPORU

Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.

Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

 

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.

Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.

Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.

Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.

Bu çalışma Afyon İli Gazlıgöl Belediye Başkanlığı’nın talepleri üzerine Gazlıgöl (Afyon) Jeotermal Sahası Konıma Alanları ‘mn belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışma MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından “Ücretli İşler’' kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile belirlenen l. ve 2. derece koruma alanı sınırı 1/5.000 ölçekli, 2. ve 3. derece koruma alanı sınırı 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasına işlenmiştir.

Bölge Üst Miyosen’dc başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Alanda yaşlıdan gence doğru Paleozoyik yaşlı şistler, Senozoyik yaşlı Cebeciler formasyonu, Özburun çakıltaşı üyesi, Şeydiler volkanik tüfü ile alanın en genç oluşukları olan alüvyon ve traverten yiizeylenmektedir. Alüvyon, çakıl, mil ve kilden oluşan tutturulmamış güncel çökellerdir. Traverten ise sıcak suların etkisiyle oluşmakta ve bölgede Neojcn birimlerinin üzerinde bulunmaktadır.

Gebeciler formasyonu içerdikleri mam ve kil tabakalarından dolayı örtü kaya. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler, kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşır.

Çalışma alanının ana tektonik yapılarını KB-GD yönlü bir horst-graben sistemi ile KD-GB yönlü büyük bir fay oluşturmaktadır. Jeotermal akışkan horst-graben sisteminin kuzeydeki fay ile kesiştiği yerde ve fay hattı boyunca yüzeye ulaşmaktadır.

Koruma alanı çalışması yapılırken daha önceki çalışmalarda bahsedilen sıcak su kuyuları ile yeni açılan sıcak su kuyuları dikkate alınmıştır.

Kaynak başında yapılan kuyu - kaynak su kimyası ve izotop analiz sonuçlarına göre sıcak ve soğuk su karışımının varlığı, jeotermal alanın yönelimi ve kirletici unsurlar belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10844
Rapor Adı AFYON GAZLIGÖL JEOTERMAL SAHASI KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU
Konu ÇEVRE JEOLOJİSİ JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2006
Yazarlar Nilgün DOĞDU Ahmel GÜNER Haşan ÜNAL

AFYON - GAZLIGÖL JEOTERMAL SAHASI KORUMA ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10844
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 181,76TL


Etiketler: AFYON - GAZLIGÖL JEOTERMAL SAHASI KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU