• TKİ GELİ MÜD. YATAĞAN AÇIK OCAK İŞLETMESİ33-43  RAPORU

TKİ-GELİ Müessese Müdürlüğü Yatağan Açık Ocak işletmesi’nin, gelecekte üretimin devam etmesinin düşünüldüğü Yeşilbağalar beldesi yakınındaki 33-43 dragline dilimleri arasında kalan kesiminde oluşturulacak batı şevlerinde gelişebilecek duraysızlıkların yerleşim yerini olumsuz yönde etkilemesini önleyecek duraylı şev geometrilerinin oluşturulması ve bunun için gerekli tasarım parametrelerinin belirlenmesi bu raporun konusunu oluşturmaktadır.

Bu amaçla; çalışma alanının 1:1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası yapılmış, jeoteknik amaçlı, toplam derinliği 286 m olan tamamen karotlu, beş adet sondaj gerçekleştirilmiş, çalışma alanı yakınındaki üretime devam eden açık kömür ocakları basamaklarında ölçümler ve gözlemler yapılmış, ayrıca bir ocakta gelişmiş duraysızlık incelenmiş ve geriye dönük analizi yapılarak kaymanın mekanizması ortaya konmuştur. Bunlara paralel olarak, çalışma alanından elde edilebilen örnekler üzerinde yapılan laboratuvar testleriyle, inceleme alanındaki birimlerin mühendislik ve dayanım parametreleri belirlenmiştir.

Çalışma alanı, litolojik birimlerin gösterdikleri değişim esas alınarak üç bölgeye ayrılmış, her bir bölgenin belli dragline dilimlerini temsil edecek şekilde oluşturulmasına da dikkat edilmiştir. Tüm bölgeler için kinematik analizler yapılarak kritik olabilecek duraysızlık türlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Gelişebilecek değişik duraysızlık türlerine göre yapılan ayrıntılı stabilite analizleriyle emniyetli şev geometrileri belirlenerek, stabilite açısından gerekli önerilerde bulunulmuştur.

inceleme alanındaki neojen çökelleri; alttan üste doğru Mesozoyik yaşlı Mermerler, Neojen yaşlı Turgut Formasyonu, Sekköy Formasyonu ve buna dahil geçiş zonu çökelleri ile Yatağan Formasyonu olarak ayırtlanmıştır. İnceleme alanındaki birimler altı adet KD-GD ve bir adet D-B doğrultulu fay tarafından etkilenmiştir. Sekköy Formasyonu marnlarında belirgin olarak gelişmiş altı ana eklem sistemi belirlenmiştir. Tabakaların genellikle düşük eğimli olduğu görülmüştür.

Sekköy Formasyonu’nu oluşturan marnlar jeoteknik açıdan laminalı ve kompakt marn ayrımı yapılarak incelenmiştir. Çalışma alanı genelinde laminalı marnların kompakt

Rapor Özellikleri
Rapor No 10781
Rapor Adı TKİ GELİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ YATAĞAN AÇIK OCAK İŞLETMESİ 33-43 DRAGLİNE DİLİMLERİ ARASI BATI ŞEVLERİ ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI RAPORU
Konu KÖMÜR LİNYİT ŞEV STABİLİTESİ ZEMİN MEKANİĞİ
Yer - Konum MUĞLA YATAĞAN
Dil TÜRKÇE
Yazarlar İLKER ÇAM SÜREYYA SEZER SELMA SÜLÜKÇÜ

TKİ GELİ MÜD. YATAĞAN AÇIK OCAK İŞLETMESİ33-43 RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10781
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 638,20TL


Etiketler: TKİ GELİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ YATAĞAN AÇIK OCAK İŞLETMESİ 33-43 DRAGLİNE DİLİMLERİ ARASI BATI ŞEVLERİ ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI RAPORU