•  AFYON (ÖMER-GECEK) SICAK SU SONDAJLARI  RAPORU

Alanda Paleozoyik yaşlı Afyon Metamorfitleri temeli oluşturmaktadır. Formasyon, metamorfik şist ve Paşadağı kireçtaşı üyelerinin ardalanmasmdan meydana gelmiştir. Formasyon üzerinde Alt Triyas yaşlı Olucak formasyonu ve Üst Jura yaşlı Çiçekli Kaya Formasyonu uyumsuz olarak bulunmaktadır. Bu birimi karakteristik kırmızı renkli bir taban konglomerası ile başlayan Orta-Üst Miyosen yaşlı Gebeciler Formasyonu yine uyumsuz olarak örtmektedir. Taban Konglomerası Özburun Konglomera üyesi olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca Gebeciler Formasyonu Şeydiler Volkanik Tüfü, Kocatepe Trakiti ve Akpınar Kireçtaşları üyelerine sahiptir.

Tüm bu formasyonları Karakaya Bazaltı kesmiştir. En üstte ise Kuvaterner yaşlı yamaç molozu, alüvyonlar ve travertenler yer almaktadır.

Travertenler sıcak sulara bağlı olarak meydana gelmiş olup günümüzde de hızlı bir şekilde oluşmaya devam etmektedir.

Sahada sıcak su sondajlarının fazla açılması, sahada basınç düşmesine neden olmuş ve doğal kaynaklar kurumuştur.

Sondajlar birbirine oldukça yakındır. Genel Müdürlüğümüzce havzanın doğu sınırının belirlenmesine yönelik derin kuyu açılması önerilmesine karşılık AFJET Genel Müdürlüğü derin kuyudan kaçınmış, bu durum kuyuların birbirine yakın olmasını sonuçlam ıştır. Hatta bazı lokasyonlarda ısrar ederek (AF-2 gibi) kontrolsüz gelişlere ve lokasyonun terk edilmesine neden olmuşlardır.

Sahada açılan kuyulardan 95-98 °C arasında değişen akışkan elde edilmiştir. Kuyu taban sıcaklıkları da 105-115 °C arasında değişmektedir. Sondajlarda Senozoyik ve Paleozoyik yaşlı birimler kesilmiştir. Üretim genelde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden olmaktadır. Sahada Metamorfik şistler üretim zonudur. Fakat bazı kuyularda kırmızı renkli taban konglomeralarından üretim yapılmıştır. Genelde çamur kaçakları sözü edilen üretim zonlarında olmuştur. Zaman zaman bazı kuyularda fay veya erime boşluklarına girilerek 1-2 m’ lik boşluklar geçilmiştir.

Isıtma projesinin başlaması ve sondajların devam etmesi nedeniyle normal debi ve girişim testleri yapılamamıştır.

Sahada mevcut sondajların bulunduğu alan içerisinde yeni kuyuların açılması önerilmemektedir. Sahanın doğu sınırını belirlemek amacıyla derin (800-900 m) sondajlar açılmalıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No AFYON (ÖMER-GECEK) SICAK SU SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ SONDAJ
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR ÖMER
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 1999
Yazarlar Ahmet GÜNER

AFYON (ÖMER-GECEK) SICAK SU SONDAJLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10661
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 382,78TL


Etiketler: AFYON (ÖMER-GECEK) SICAK SU SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU