• YAHYALI (KAYSERİ)-MANSURLU (FEKE-ADANA) DEMİR RAPORU

Çalışma alanı, Doğu Toroslar’ın batı kemsinde yer alan, Adana iline bağlı
Feke-Mansurlu Havzasını kapsar. Bölgede stratigrafi, kayatürü, metamorfizma ve
yapısal özellikler açısından birbirlerinden farklı kaya birimi ve toplulukları yer alır.
Farklı havza koşullarını yansıtan ve her biri ayrı bir tektono-stratigrafik birlik özelliği
taşıyan bu topluluklar daha önceki araştırmacılar tarafından detaylı olarak
çalışılmıştır. Bu çalışmada tanımlanan birliklerden daha çok Geyik Dağı Birliği
içerisinde yer almaktadır. Geyik Dağı Birliği, Kambriyen-Erken Tersiyer yaş aralığına
ait kaya-stratigrafi birimlerini kapsar. Kendi içinde önemli ölçüde dilimlenmiş olan bu
birlik çalışma alanında, altta Feke Dilimi üstte ise Mansurlu Dilimi olmak üzere,
birbiriyle tektonik dokanaklı iki dilimden oluşur. Dilimler kendi içlerinde, düşük açılı
bindirmelerle önemli ölçüde dilimlenmişlerdir. Önemli demir cevherleşmelerinin
bulunduğu Mansurlu dilimidir.
Ülkemizin önemli demir havzalarından biri olan Mansurlu Havzasındaki
cevherleşmelerin kökeni, oluşum ve yerleşim yaşı, bilinenlerden yola çıkarak yeni
rezervlerin bulunmasına yönelik olarak kaya türlerinin ayırtlanması, stratigrafide
cevherin konumunun saptanması, cevher-yankayaç ilişkisinin açığa çıkarılarak,
cevher zuhurları, ocaklar ve ankeritli alanların detay incelemesi, ileride
yapılabilecek detay etüt ve arama çalışmalarına ışık tutmak bu projenin amacını
oluşturmaktadır.
Bölgedeki demir cevherleşmelerinin yerleşmesinde litolojik ve yapısal unsurlar
önemli rol oynamıştır. Cevher hidrotermal eriyikler halinde, tektonik hatlar boyunca
gelerek uygun ortam olan kireçtaşlarıyla kırık ve çatlakları boyunca hidrotermalmetasomatik
olarak yerleşmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11411
Rapor Adı YAHYALI (KAYSERİ)-MANSURLU (FEKE-ADANA) YÖRESİ DEMİR ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU
Yer - Konum YAHYALI (KAYSERİ) -MANSURLU (FEKE-ADANA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MART 2011
Yazarlar İsmail AKÇA

YAHYALI (KAYSERİ)-MANSURLU (FEKE-ADANA) DEMİR RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11411
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 249,40TL


Etiketler: YAHYALI (KAYSERİ)-MANSURLU (FEKE-ADANA) YÖRESİ DEMİR ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU