• Konya-Karapınar AR- 200610007 Ruhsat No'lu Linyit Raporu

1.ÖZ
MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR:200610007 no’lu ruhsat sahası Konya Karapınar
ilçesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli KARAMAN M31-d4 paftasında 2000 hektarlık bir
alanı kaplamaktadır.
Ruhsat sahasında 2007-2010 yılları arasında sahanın jeolojik etüdü ve toplam derinliği
3397.65 metre olan 16 adet sondaj yapılmıştır. Sondajların 3 adedi hiç kömür kesmemiş, 6
adedi ise üretilebilir özellikte kömür kesmemiştir. Açılan kuyulardan 12 adet yoğunluk analizi
yapılmıştır.
Ruhsat sahasının içinde bulunduğu bölge Kuvaterner yaşlı kayaçlarla örtülü
olduğundan, havzada bulunan formasyonlara ait mostraya rastlanılmamıştır.
Ruhsat alanının temelini Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı şeklinde
Berendi Formasyonu (Jkb) oluşturmaktadır. Berendi Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Üst
Miyosen-Pliyosen yaşlı İnsuyu Formasyonu (Ni) yer alır. İnsuyu Formasyonunun üzerine
uyumlu ve geçişli olarak yer alan ve kömür damarları içeren Hotamış Formasyonu (Nh)
bulunur. Hotamış Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı Mekedağı curufu
(Qc), ve alüvyonlar (Qal) yer alır.
AR-200610007 nolu ruhsat sahasında yapılan ve üretilebilir kalınlıkta kömür kesen 7
adet sondaj ile mücavir ruhsat sahasının sınırında yapılan 1 adet (KK-182) sondajın
değerlendirilmesi sonucunda ruhsat sahasında 5 069 770 ton görünür kömür rezervi
hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11412
Rapor Adı Konya-Karapınar AR- 200610007 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu HAZIRLAYANLAR
Konu KÖMÜR LİNYİT
Yer - Konum Konya-Karapınar
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA, 2011
Yazarlar Mehmet TAKA M. Mete GÜLHAN Mert SALMAN Seçil ÇOLAKOĞLU

Konya-Karapınar AR- 200610007 Ruhsat No'lu Linyit Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11412
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 382,77TL


Etiketler: Konya-Karapınar AR- 200610007 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu