• JEODİNAMİK EVRİMİ SİVAS-MALATYA- KAYSERİ 2008  RAPORU

İnceleme alanı; Alacahan, Kangal ve Çetinkaya civarlarını kapsayan Sivas
J38 ve Divriği J39 paftalarında yer almaktadır. İnceleme alanında allokton ve
otokton konumlu kaya türü toplulukları yer almaktadır. Allokton birimler; geç
Maastrihtiyen öncesinde bölgeye nap şeklinde yerleşmiş olan Bolkardağı napı,
Gülbahar napı, Orta-Geç Triyas-Jura-Kretase yaşlı Munzur napı, Ofiyolit (Güneş
ofiyoliti) ve Ofiyolitik melanjdır (Yeşiltaşyayla karışığı). Otokton birimler ise;
Maastrihtiyen yaşlı Hekimhan formasyonu, Eosen yaşlı Demiroluk formasyonu,
Oligo-Miyosen yaşlı Kamatlar formasyonu, Orta Miyosen-Pliyosen yaşlı Kangal
formasyonu, Yamadağ grubu volkanitleri ile Pliyo-Kuvaterner örtü birimleridir. Geç
Devoniyen-Geç Kretase yaş aralığında çökelen ve düşük dereceli yeşilşist
fasiyesinde metamorfizma geçiren Bolkardağı napı, Geç Devoniyen yaşlı Düzce
formasyonu, Karbonifer yaşlı Kınalar formasyonu, Geç Permiyen yaşlı Çayderesi
formasyonu, (?)Orta-Geç Triyas-Geç Kretase yaşlı Kayaköy formasyonu ve Geç
Kretase yaşlı Karaböğürtlen formasyonu şeklinde detaylandırılarak ayırtlanmıştır.
Güneş ofiyoliti ve diğer allokton kütleler üzerine gelen en yaşlı birim,
Maastrihtiyen yaşlı Hekimhan formasyonu olup, okyanusal kabuk kökenli kayalar ve
dolayısıyla napların yerleşiminin Maastrihtiyen öncesinde (olasılıkla Santoniyen-
Kampaniyen) gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yine bu dönemde, kabuk
kalınlaşmasına bağlı olarak gömülmeye maruz kalan kütleler (özellikle yığışım
prizmalarının oduğu kesimlerde) deformasyona uğramış ve bunun sonucunda,
Bolkardağı napına ait kayaçlar yeşilşist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir.
Maastrihtiyen’le birlikte sıkışmalı rejim, yerini büyük oranda gerilmeli rejime
bırakmış ve Hekimhan havzası ile Tersiyer havzaları oluşmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No DOĞU TOROSLAR’IN JEODİNAMİK EVRİMİ (SİVAS-MALATYAKAHRAMANMARAŞ- KAYSERİ) 2008 YILI ARAZİ RAPORU
Rapor Adı 11331
Konu JEOLOJİK ETÜT TEKTONİK ETÜT
Yer - Konum KAHRAMANMARAŞ SİVAS KAYSERİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2010
Yazarlar Metin BEYAZPİRİNÇ Ali Ekber AKÇAY Yüksel METİN Mehmet Avni TAPTIK

JEODİNAMİK EVRİMİ SİVAS-MALATYA- KAYSERİ 2008 RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11331
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 847,00TL


Etiketler: DOĞU TOROSLAR’IN JEODİNAMİK EVRİMİ (SİVAS-MALATYAKAHRAMANMARAŞ- KAYSERİ) 2008 YILI ARAZİ RAPORU