• KUZEYDOĞU ANADOLU KÜÇÜKKAFKAS JEOLOJİK KORELASYONU

Akera zonu) ile birleşir. Kuzey
Anadolu Ofiyolit Kuşağı olarak bilinen ve ayni zamanda Ketin’in (1966) Sivas-Erzincan arasında
daralan Anatolid birliğini karşılayan bu zon, "Rodop-Pontid" parçası ile "Anatolid-Torid
platformunu" (Toridler) birbirinden ayırır. Ofiyolitler ve bunlara bağlı kayaların kenet kuşaklarını
belirlediği görüşünden hareket eden Şengör ve Yılmaz (1981,1983) Doğu Anadolu bölgesini;
Neotetis’in kuzey ve güney kollarına ait kenet kuşakları ile Sevan-Akera, Vedi ve Zagros kenet
kuşaklarının (Şekil 1A) bir araya geldiği bir tür kenet düğümü olarak kabul ederler. Bu
düşünceye göre; Doğu Anadolu’nun temeli Geç Kretase veya daha yaşlı (?) ofiyolit
gereçlerinden (Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı) oluşur ve Torid-Anatolid platformu doğuya
doğru İki ana kola ayrılarak yığışım karmaşığı içine kamalanır. Oysa bütün bu ofiyolitlerin aynı
havzaya ait olduğu ve Tersiyer örtüsünün altında birleşebileceklerini de (Yılmaz, A., 1989) göz
ardı etmemek gerekir. Diğer taraftan “Küçük Kafkasya’nın İran platformunun” genel olarak Toros
platformuna (Toridler) karşılık geldiği düşünülür ki Adamia ve diğerlerinin (1981) sentezinde de
bu düşüncenin izleri sezilebilir (Şekil 2).
Konunun takdimi için genel hatlarına kısaca değinilen bu çalışmalarda görüldüğü gibi
Anadolu ve Kafkaslar’ın bu kuşaklarında, jeolojik özelliklerin benzerliği yanında, metalojenik
açıdan da büyük bir benzerliğin varlığı dikkati çeker. Anadolu’nun önemli maden
provenslerinden birini oluşturan Pontidler’de ülke ekonomisine kazandırılmış çok sayıda sülfid
(Cu, Pb, Zn, FeS, Mo) yatağı ile altın, demir, manganez gibi cevherler ve çeşitli endüstriyel
hammaddeler; Küçük Kafkas’ta ise, sülfid, altın ve demir yatakları yanında büyük bir alünit

Rapor Özellikleri
Rapor No 11376
Rapor Adı KUZEYDOĞU ANADOLU İLE KÜÇÜKKAFKAS’IN JEOLOJİK-METALOJENİK KORELASYONU
Konu JEOLOJİK ETÜT METALOJENİ
Yer - Konum KUZEYDOĞU ANADOLU AZERBAYCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011
Yazarlar Dr. Necati AKDENİZ Dr. Hüsü M. HASANOV

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜÇÜKKAFKAS JEOLOJİK KORELASYONU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11376
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 423,92TL


Etiketler: KUZEYDOĞU ANADOLU İLE KÜÇÜKKAFKAS’IN JEOLOJİK-METALOJENİK KORELASYONU