• AFŞİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) CİVARI JEOKİMYA RAPORU

İnceleme alanı, Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Kayseri
ili Sarız ilçesi civarında yer almaktadır. Bölgede Üst Paleozoyik-Alt Kretase yaşlı
Keban-Malatya birimi, bunlarla tektonik ilişkili Jura-Alt Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar
ve her ikisiyle intrüzif ilişkili Üst Kretase yaşlı mağmatik kayaçlar yer almaktadır.
Çalışma kapsamında, Üst Kretase (veya sonrası) yaşlı mağmatik kayaçlara
bağlı olarak gelişmiş alterasyon ve mineralizasyon alanlarının baz ve değerli metal
potansiyelleri araştırılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda daha önceden belirlenmiş anomalilerin tahkiki ve bazı
zuhurların jeolojisine yönelik çalışmaların yanı sıra, Elbistan L37-a1-a2-a3-a4
paftalarının genel jeokimyasal prospeksiyon çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bölgedeki baz metal zuhur ve anomalileri Üst Kretase yaşlı mağmatik
kayaçların içerisinde ya da ofiyolitik kayaçlar ile olan dokanağında yer alırken
(Örneğin; Tombak Cu, Ördek tepe Cu-Pb, Malatça Köyü Zn-Cu anomalileri ile
Hüyüklü Pb Madeni), Au anomalileri ve Pb zuhurları ise intrüzif kayaçların
Permiyen yaşlı metamorfikler ile olan dokanağında yer almaktadır (Örneğin;
Türksevin Pb-Zn-As-Sb-Au anomalisi).

Rapor Özellikleri
Rapor No 11388
Rapor Adı AFŞİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) CİVARI JEOKİMYA VE PROSPEKSİYON RAPORU
Konu GENEL JEOKİMYA BAKIR KURŞUN ÇİNKO
Yer - Konum AFŞİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2011
Yazarlar M. Şahin TÜFEKÇİ Dr. Özcan DUMANLILAR

AFŞİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) CİVARI JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11388
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 754,50TL


Etiketler: AFŞİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) CİVARI JEOKİMYA VE PROSPEKSİYON RAPORU