• ORMANBAŞITEPE (SİNCİK-ADIYAMAN) BAKIR MADEN RAPORU

Güney Doğu Anadolu Kenar Kıvrımları Kuşağı ile Toros Orojenik Kuşağı
içerisinde bulunan ruhsat alanı baz metal ve kıymetli metaller açısından oldukça
önemli bir potansiyele sahiptir. Yörede MTA tarafından Güneydoğu Anadolu
Bindirme Kuşağı boyunca yapılan prospeksiyon ve genel jeokimya çalışmaları
sırasında bölgede birçok anomali tespit edilmiştir. Özellikle Ormanbaşı Tepe Cu
cevherleşmesi potansiyel olarak görülmüş, 2005 yılında ruhsatlandırılarak
(AR:20050055), sahada aramaya yönelik detay maden jeolojisi, jeofizik ve sondaj
çalışmaları 2008 yılında tamamlanmış ve sahadaki cevherleşme potansiyeli ortaya
konmuştur. Ayrıca 2007 yılında mücavir AR:200710323 no’lu ruhsat da alınarak
birlikte çalışılmıştır.
Ruhsat alanı içerisinde önce cevherleşmeler açısından hedef alanları
saptamak üzere 1/5000 ölçekli detay maden jeoloji haritası alımı ve jeokimyasal
örnekleme çalışmaları daha sonra cevherleşme alanının 1/2000 ölçekli topografik
harita ve 1/2000 ölçekli detay maden jeoloji haritası yapılmıştır.
Jeofizik IP etüdü ile çalışma sahasındaki, jeolojik yapıların sülfürleşme
derecesi ve bu sülfürlü yapıların geometrisi ile yan birimlere göre özdirenç
farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
Saha genelinde arama ve rezerv çalışmalarına yönelik olarak 25
lokasyonda toplam 1933,25 m sondaj gerçekleştirilmiştir.
Yöredeki cevherleşmeler Koçali Karmaşığı içerisinde bulunmakta ve
bindirme düzlemlerine uyumluluk göstermektedir. Cevherleşmeler çamurtaşı,
diyabaz, spilit ile kiltaşı-şeyllerin içerisinde taşınmış merceğimsi ve tabakamsı
şekillerde yer almaktadırlar ve genelde masif olup, yer yer ağsı ve saçınımlı olarak
izlenmektedir. Cevher minerali olarak sahada; pirit, markazit, kalkopirit, sfalerit,
bornit, kalkozin-kovellin gözlenmiştir. Cevherleşme alanı içerisinde kloritleşme,
karbonatlaşma, silisleşme, limonitleşme, hematitleşme, killeşme ve epidotlaşma
gibi alterasyonlar izlenmektedir. Ormanbaşı Tepe cevherleşmeleri oluşum itibariyle
Kıbrıs Tipi Masif-Sülfit yataklarının genel özelliklerini göstermektedir.
AR 20050055 no.lu bakır sahasında; Ortalama 9.540 ppm(~%1) Cu
tenörlü 365.262 ton GÖRÜNÜR REZERV, Ortalama 10.694 ppm(~%1.1) Cu
tenörlü 311.748 ton MUHTEMEL REZERV, olmak üzere Ortalama 10.071 ppm
(%1) Cu tenörlü 677.010 ton toplam (GÖRÜNÜR+MUHTEMEL) rezerv
hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11406
Rapor Adı ORMANBAŞITEPE (SİNCİK-ADIYAMAN) BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR
Yer - Konum SİNCİK-ADIYAMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2011
Yazarlar Nail YILDIRIM

ORMANBAŞITEPE (SİNCİK-ADIYAMAN) BAKIR MADEN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11406
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.036,25TL


Etiketler: ORMANBAŞITEPE (SİNCİK-ADIYAMAN) BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU