• KOZAK MASİFİ DETAY JEOKİMYA RAPORU

Proje sahası, Soma (Manisa), Bergama, Dikili (İzmir), Ayvalık, Gömeç, Burhaniye
(Balıkesir) civarını kapsamakta olup; Menderes Masifi ile Kazdağ Masifi arasında yer
alır.
Çalışma sahası tektonik birlik olarak Ketin’e (1966) göre Pontid’ler içinde ve bu
tektonik birliğin güneybatı ucunda yer alır. Pontid tektonik birliğine ait metadetritikler,
granitler, alkalen ve kalkalkalen nitelikli volkanitler ve karasal fasiyeste çökelmiş Neojen
birimleri gözlenir.
Çalışma sahasının temelini oluşturan birim, Permiyen yaşlı Çamoba
formasyonudur. Konumu otokton olarak belirlenen Alt Triyas yaşlı Halilağa Grubu içinde
Çamoba formasyonuna ait bazı üyeler blok olarak izlenir. Orta Triyas yaşlı Kapıkaya
formasyonu, Halilağa Grubu’na ait Kınık formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelir.
Kozak Granodiyoriti Kınık formasyonunu kesmiştir. Kozak granodiyoritine bağlı olarak
bölgede Yürekli dasiti, Orta-Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Yuntdağı volkanitleri ve bu
birimlerle eş yaşlı olan Ballıca formasyonu, Soma formasyonu ve Rahmanlar aglomerası
yüzeyler. Yuntdağ volkanitleri, Soma formasyonu ve Rahmanlar aglomerası yanal ve
düşey geçişlidir. Bölgede en genç volkanizma ürünü olarak Dededağ bazaltı yüzeyler.
Kozak granodiyoritinin kenar zonlarında Au, Mo, Pb, Zn, Cu, Fe mineralizasyonları ve
Yuntdağ volkanitleri içerisinde ayırtlanmış olan silisifiye tüfler içerisindeki KD-GB, KB-GD
ve D-B doğrultulu tektonik zonlarda Au-Ag mineralizasyonları görülür.
Kozak Masifi’nin genel jeokimyasal prospeksiyon çalışması (Çetinkaya ve
diğerleri, 1984) ile belirlenen As, Sb, Cu, Pb, Zn ve Mo anomali sahaları, Kuzeybatı
Anadolu maden aramaları projesi kapsamında (Sarı ve diğerleri, 1995) tahkik
çalışmaları yapılmıştır. Tahkik çalışmalarla birlikte Kozak Masifi’nin ağır mineral
çalışması da yürütülmüştür.
Tahkik ve ağır mineral çalışmaları sonucunda; Dikili-Gökçeağıl Zn, Pb, Mo; Dikili-
Kaplan Au, Sb, Mo; Ayvalık-Bağyüzü-Kubaşlar Au, Ag, As, Sb; Burhaniye-Gömeç-
Karaağaç-Karatepe As, Mo; Burhaniye-Hacıoğlu-Yunuslar As, Mo; Bergama-Kozak-
Kapıkaya Au, Sb, Mo; Burhaniye-Subeylidere-Avunduk Au, Sb, As, Cu, Pb, Zn, Mo;
anomali sahaları belirlenmiş ve detay çalışma yapılması önerilmiştir.
Yapılan detay jeoloji ve jeokimya çalışmaları sonucunda; Ayvalık-Bağyüzü-
Kubaşlar Yatıktaş tepe mevkiinde D-B doğrultulu 1-50 m genişliğinde 850 m
uzunluğundaki yoğun silisli, breşik, gözenekli, yer yer dissemine piritli, limonit-hematitli
tektonik zondan yongalama yöntemiyle alınan kayaç örneklerinin analizinde <100-4400
ppb Au, 3-23 ppm Ag, 2-28 ppm Sb, 10-1000 ppm As değerleri elde edilmiştir.
Dikili-Kaplan köyünün güneydoğusunda Sünnü dere boyunca K70°B, K-G, K58°B,
Kocagedik tepenin hemen güneyinde D-B, Adakkaya tepenin kuzeyinde K75°B ve Liman
Burnu mevkiinin güneybatısında bir birine paralel K10°D doğrultulu tektonik zonlar
belirlenmiştir. Tektonik zonlara bağlı yoğun silisleşme, yer yer breşleşme, limonitii
hematitli, yer yer dissemine piritli ve killi alterasyon zonları ayırtlanmıştır. Sünnü dere
boyunca killi, serisitli, silisli, ağsal silis damar-damarcıklı granodiyorit porfirler
belirlenmiştir. Belirlenen tektonik ve alterasyon zonlarından alınan kayaç örneklerinin
analizlerinde <40-8600 ppb Au, 4-28 ppm Sb, 5-125 ppm As, 5-3400 ppm Pb ve 4-150
ppm Mo değerleri elde edilmiştir.
Burhaniye-Subeylidere-Avundak köylerinin doğu ve kuzeydoğusunda K20°B D-B
doğrultulu yoğun silisli, breşik, gözenekli, pirit saçılımlı, limonit-hematitli, baritli, yer yer
galenit, sfalerit ve kalkopiritli zonlar belirlenmiştir. Belirlenen tektonik zonlardan alınan
kayaç örneklerinin analizlerinde <100-240 ppb Au, 2-10 ppm Sb, 20-200 ppm As, 5-125
ppm Pb ve 8-12 ppm Mo değerleri elde edilmiştir.
Anomali sahalarında belirlenen cevherli zonların yanal ve düşey devamını
araştırmak amacıyla detay maden jeolojisi, sondaj ve yarma çalışmaları yürütülmelidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11301
Rapor Adı KOZAK MASİFİ DETAY JEOKİMYA RAPORU
Konu ALTIN JEOKİMYA DETAY
Yer - Konum İZMİR BALIKESİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2010
Yazarlar Ramazan SARI

KOZAK MASİFİ DETAY JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11301
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 288,25TL


Etiketler: KOZAK MASİFİ DETAY JEOKİMYA RAPORU