• Konya-Karapınar AR- 20054450 Ruhsat No’ lu Linyit  Raporu

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR:20054450 no’lu linyit ruhsat sahası Konya-
Karapınar ilçesi sınırları içerisinde 1/25 000 ölçekli KARAMAN-M31-d4 paftasında yer
almakta olup, 2000 hektarlık bir alanı kapsar (Şekil:1).
Ruhsat sahasındaki etüt ve sondaj çalışmaları 2007-2009 yılları arasında yapılmıştır.
Bu sürede 76 sondajda toplam 22160.80 m. derinliğinde kuyu açılmıştır. Ruhsat sahasının
da içinde bulunduğu bölge Kuvaterner yaşlı çökellerle örtülü olduğundan havzada bulunan
formasyonlara ait mostraya rastlanılmamıştır. Ruhsat sahasında sondajlarda kesilen en yaşlı
birim Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan Berendi Formasyonudur
(Jkb). Berendi Formasyonunun üzerinde uyumsuz olarak Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı İnsuyu
Formasyonu (Ni) yer alır. İnsuyu Formasyonu üzerine uyumlu ve geçişli olarak yer alan ve
kömür içeren Hotamış Formasyonu (Nh) bulunur. Hotamış Formasyonu üzerinde uyumsuz
olarak Kuvaterner yaşlı çökeller (Qal) yer alır (Şekil:2).
Ruhsat sahasında yapılan ve kömür kesen 76 adet sondaj ile mücavir ruhsatta yapılan
ancak etki alanı AR-20054450 nolu ruhsatta devam eden ve kömür kesen 5 adet sondajın
değerlendirilmesi sonucunda sahada 633 759 631 ton görünür kömür rezervi
hesaplanmıştır.
Bu rezervin analiz ortalaması ise aşağıdaki gibi bulunmuştur.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11291
Rapor Adı Konya-Karapınar AR- 20054450 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu
Konu KÖMÜR LİNYİT
Yer - Konum KONYA KARAPINAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi NİSAN, 2010
Yazarlar Mehmet TAKA, Kemal KARACA Mert SALMAN,

Konya-Karapınar AR- 20054450 Ruhsat No’ lu Linyit Raporu

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11291
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.241,04TL


Etiketler: Konya-Karapınar AR- 20054450 Ruhsat No’ lu Linyit Sahasının Buluculuk Talebine Esas Jeoloji ve Rezerv Raporu