• ALADAĞLAR (Kayseri, Niğde, Adana) KARST VE MAĞARA  PROJESİ

Aladağ ve yakın çevreinde karstlaşma, bölgenin Kretase sonundaki napların yerleşmesini
takip edem Paleosen’de bölgenin karasallaşmaya başlamasına paralel olarak şekillenmeye
başlamıştır. O dönemden itibaren bölge zaman zaman transgrasyon dönemleri yaşasa da
karstlaşma süreçleri devam etmiştir. Neotektonik dönemle hızlanan tektonik hareketler
bölgenin çevresine oranla daha hızlı yükselmesine ve bunun paralelinde de hızlı aşınımların
gerçekleşmesine neden olmuştur. Tüm bu Aladağ kütlesinin karstik gelişimini etkileyen
süreçlere ek olarak, özelllikle Kuvaterner döneminde yaşanan buzul dönemleri, güncel karst
hidrodinamiğini derinden etkilemiştir. Yaşanan buzul dönemleri üst kotlarda yeralan
epikarstın tamamen silinmesine ve tıkanmasına neden olmuştur. Bu nedenle üst kotlarda
araştırması yapılan mağaraların büyük bölümü ya buzullar tarafından taşınan kırıntılı
malzeme ile yada güncel mekanik çözülmeye bağlı olarak tıkanmışlardır. Kuvaterner’deki
buzullaşma dönemlerinde akifere olan beslenimin durması epijenik karstlaşmayı neredeyse
tamamen durdurmuştur. Epijenik karstlaşma, Holosen’de iklimdeki ısınmaya bağlı olarak
yeniden canlanmaya başlamıştır. Yüksek hidrolik iletkenlik nedeniyle karst sisteminin
besleniminde ve gelişiminde önemli role sahip olan mağaralardan, Aladağlar ve çevresinde
toplam 217 adet mağaranın araştırılması yapılmıştır. Aladağların üst kotlarında gelişen
mağaralar genellikle dikey karakterli olup, büyük bölümü günümüzde buzul kazımasından ve
donma-çözülme süreçlerinden kaynaklanan moloz malzemesi ile (mağara diyamiktiti)
tıkanmış durumdadır. Alt kot olarak belirtebileceğimiz alanlarda araştırması yapılan
mağaraların arasında dikey yönde gelişenler olduğu gibi, geçirimsiz taban seviyesi boyunca
uzanan yatay mağaralar da bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11260
Rapor Adı ALADAĞLAR (Kayseri, Niğde, Adana) KARST VE MAĞARA ARAŞTIRMALARI PROJESİ
Konu MAĞARA ETÜDÜ
Yer - Konum ADANA KAYSERİ NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ŞUBAT-2010
Yazarlar Dr. Koray TÖRK Prof.Dr. C. Serdar BAYARI Dr. Alexander KLIMCHOUK

ALADAĞLAR (Kayseri, Niğde, Adana) KARST VE MAĞARA PROJESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11260
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 860,00TL


Etiketler: ALADAĞLAR (Kayseri, Niğde, Adana) KARST VE MAĞARA ARAŞTIRMALARI PROJESİ