• DENİZLİ-GÖLEMEZLİ DG-1 SICAK SU SONDAJI  RAPORU

Denizli-Gölemezli DG-1 sıcak su kuyusu; Gölemezli jeotermal alanında MTA
Genel Müdürlüğü tarafından açılan ilk araştırma kuyusudur. Kuyu, 1999-2000
yıllarında Gölemezli jeotermal alanında yapılan jeotermal amaçlı etüt çalışmaları
(jeotermal jeoloji-jeofizik) sonucunda olumlu görülen lokasyonlardan birinde açılmıştır.
MTA Genel Müdürlüğü 2001 yılı iş programı çerçevesinde, 13 D 8 proje özel kod no ile
açılmış olan kuyunun derinliği 1500,00 m'dir.
Sondaj lokasyonunun içinde yer aldığı alanda yüzeyleyen en yaşlı birim
Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi kayaçlarıdır. Bu temel kayaçları, Üst Miyosen-
Pliyosen yaşlı Kızılburun, Sazak, Kolonkaya ve Tosunlar formasyonlarından oluşan
Neojen birimleri uyumsuzlukla örter. Kuvaterner yaşlı traverten, taraça, yamaç molozu
ve alüvyonlar ise alanda yüzeyleyen en genç birimlerdir.
Toplam derinliği 1500,00 m olan Denizli Gölemezli DG-1 sıcak su sondajında,
yüzeyden itibaren ilk 72,00 m’lik kısımda toprak örtü ile birlikte Kuvaterner yaşlı
alüvyon, 72,00-635,00 m’ler arasında Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı genel olarak kiltaşı,
silttaşı, kumtaşı, çakıltaşı, marn, killi kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve kireçtaşı türü değişik
litolojilerden oluşan Tersiyer birimleri, 635,00-1500,00 m’ler arasında ise kuvarsit,
kuvarsşist, kuvars mikaşist, mikaşist ve değişik şistlerden oluşan Paleozoyik yaşlı
birimler kesilmiştir. DG-1 sıcak su kuyusu ilerleme işlemleri sırasında, uygun görülen
belirli seviyelerde (531,75-533,75 m’ler arası, 692,75-694,75 m’ler arası ve 1499,00-
1500,00 m’ler arası olmak üzere) üç kez karot alınmıştır. Karotlar sırasıyla kiltaşı-marn,
muskovit kuvarsşist-fillit ve kuvars mikaşist olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında
828,00-829,00 m’ler arasına, 1020,00-1021,00 m’ler arasına, 1300,00. m ve 1327,00.
m’ye ait kırıntılardan da petrografik tanımlama yapılmıştır.
DG-1 sondajında, 0,00-89,40 metreler arası 26 “ çapla delinmiş ve 0,00-86,00
metreler arasına 20 “ çaplı muhafaza borusu inilerek, boru arkası çimentolanmıştır.
89,40-692,75 metreler arası 17 ½ “ çapta delindikten sonra ise, 0,00-687,16 metreler
arasına 13 3/8 “ muhafaza borusu inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. Kuyu daha
sonra 692,75-780,70 m'ler arasında 12 ¼ “, 780,70-1500,00 m'ler arasında ise 8 ½ “ 'lik
çaplarda delinmiş ve delme işlemi 1500,00 üncü metrede tamamlandıktan sonra 646,65-
1500 m'ler arasına 5 3/4 “ 'lik kapalı ve filtreli borular inilerek (39,71 m’si kapalı,
kalanı filtreli) kuyu liner olarak teçhiz edilmiştir.
Denizli Gölemezli DG-1 sıcak su sondajında 25-26.05.2001 tarihlerinde ve
30.06.2001-05.07.2001 tarihlerinde olmak üzere iki aşamada kuyu içi jeofizik log
ölçüleri (termik, kaliper, SP, Gamma ray-neutron) alınmıştır.
DG-1 sıcak su sondajında statik sıcaklık ve statik basınç ölçüleri alınmış,
waterloss, enjektivite (çok debili enjeksiyon ve tek debili enjeksiyon) ve üretim testleri
gerçekleştirilmiş, kuyunun injektivite indeksi belirlenmiştir.
Yapılan kuyu temizliği ve kompresörle kuyu geliştirilmesine çalışmalarının
ardından kuyunun sürekli üretim yapmadığı, mevcut kuyu donanımı ile gayzer
şeklindeki bir üretime sahip olduğu görülmüştür. Gayzer tipinde zaman zaman artan ve
duran bu üretim şeklinden dolayı, normal teçhiz düzeneğindeki kuyuda debi ve sıcaklık
tespiti yapılamamıştır. Bunun üzerine, kuyu ana vanasından itibaren, üretim yaptırılan
boru çapı 3” olacak şekilde düşürülmüş ve bu sayede kuyuda düzenli ve sürekli

Rapor Özellikleri
Rapor No 11257
Rapor Adı DENİZLİ-GÖLEMEZLİ DG-1 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ SONDAJ
Yer - Konum DENİZLİ AKKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ocak 2010
Yazarlar Hakan ÖZKAN Ömer Faruk TAMGAÇ Safa BAKRAÇ

DENİZLİ-GÖLEMEZLİ DG-1 SICAK SU SONDAJI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11257
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 452,36TL


Etiketler: DENİZLİ-GÖLEMEZLİ DG-1 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU