• KONYA CİHANBEYLİ MERKEZ JEOLOJİ KC-1,KC-2 JEOTERMAL RAPORU

Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, jeotermal kaynaklar
açısından zengin sayılabilecek konumdadır. İç Anadolu Bölgesi de sıcak ve mineralli su
kaynakları açısından önemli bölgelerden biridir. Konya ve çevresinde de önemli
jeotermal sahalar vardır. Konya’nın kuzeyinde Cihanbeyli, doğusunda İsmil-Karapınar-
Ereğli, batısında ise Beyşehir-Hüyük/Çavuş-Seydişehir-Ilgın-Tuzlukçu sahaları
Konya’yı kuşatır şekildedir.
MTA Genel Müdürlüğü 2006-2007 ve 2009 yılı iş programları kapsamında
Konya ve çevresinde (Seydişehir-Cihanbeyli-Tuzlukçu-Hüyük/Çavuş) jeotermal enerji
arama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Seydişehir ve Tuzlukçu
jeotermal sahalarında potansiyeli belirlemeye yönelik jeotermal araştırma sondajları, bu
rapora konu olan Cihanbeyli Bozdağ ve Karadağ sahalarında ise, detay jeotermal
jeoloji, jeofizik etüt (rezistivite-manyetik) çalışmaları ve potansiyeli belirlemeye
yönelik iki adet jeotermal araştırma sondajı ile Çumra-Adakale ve Merkez-Çaltı
sahalarında jeotermal anomali belirlemeye yönelik kısa süreli jeofizik etüt (rezistivite)
çalışmaları yapılmıştır.
Konya’nın kuzeyinde bulunan Cihanbeyli ilçesi ve çevresinin jeotermal enerji
potansiyelinin belirlenmesine yönelik, 2006 yılı jeotermal enerji aramaları projesi
kapsamında, Cihanbeyli Bozdağ ve Karadağ sahalarında, detay jeotermal jeoloji etüt,
hidrojeokimyasal incelemeler, izotop çalışmaları ve sahanın bir bölümünde (Bozdağ’ın
KB’sı), tektonik yapıya ışık tutmak, jeotermal akışkan içerebilecek formasyonların
derinlikleri ve yanal uzanımlarını belirlemek amacıyla da jeofizik-rezistivite etüt
çalışmaları yapılmıştır.
Cihanbeyli Bozdağ ve Karadağ sahalarındaki 2006 yılı içersindeki jeoloji,
jeokimyasal ve jeofizik çalışmaları 19.07.2006 tarihinde başlamış olup 01.11.2006
tarihinde de tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda sahada olumlu jeotermal veriler
elde edilmiştir. Sahalarda 2007 yılı içersinde de jeofizik etüt (rezistivite-manyetik)
çalışmaları devam etmiştir. Çalışmalar 01.03.2007 tarihinde başlayıp 15.07.2007
tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca, Cihanbeyli Bozdağ ve Karadağ jeotermal alanında,
2007 yılı içersinde, 2006 yılında yapılan jeoloji ve jeofizik çalışmaların sonucunda
belirlenen lokasyonda potansiyeli belirlemeye yönelik KC-1 jeotermal araştırma sondajı
yapılmıştır. 425,00 m’de bitirilen sondaj da, kompresörle yaklaşık 12 saat süreyle
yapılan üretimde, sıcaklığı 49 oC, debisi 38 l/s olan sıcak su elde edilmiştir. Kuyuda
yapılacak pompa testiyle sıcaklık ve debi değerlerinin artması mümkündür. Cihanbeyli
sahasında 2009 yılı içersinde yapılan KC-2 jeotermal araştırma sondajı ise 745,50 m’de
tamamlanmıştır. Sondajda kompresörle yaklaşık 8 saat süreyle yapılan üretimde,
sıcaklığı 45 oC, debisi ~100 l/s olan sıcak su elde edilmiştir.
Konya-Cihanbeyli Bozdağ ve Karadağ sahalarında, Bolluk Gölü, Bozdağ ve
çevrelerinde toplam 108 adet kuyu ile 4 adet kaynak tespit edilmiştir. Kuyuların
derinlikleri 30-220 m arasında olup sıcaklıkları 13,7-47,7 oC arasında değişmektedir.
Alkim A.Ş.’ye ait 8 adet kuyu artezyenik, diğer kuyuların tamamı ise pompayla üretim
yapmaktadır.
Cihanbeyli Bozdağ ve Karadağ sahaları ve çevresinde jeolojik olarak temelde,
değişik boyut ve litolojilerde bloklar içeren Üst Kretase yaşlı Koçyaka Formasyonu yer
almaktadır. Bu temel birimin üzerine ise uyumsuz olarak Orta-Üst Eosen yaşlı Çayraz
Formasyonu gelmektedir. Bu formasyonun üzerinde ise yine uyumsuz olarak Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı İnsuyu formasyonu ile Çataltepe Andezitleri bulunmaktadır.
Tüm bu birimleri, Pliyo-Kuvaterner yaşlı Cihanbeyli Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı
Tuz Gölü Formasyonu ile alüvyon ve travertenler uyumsuz olarak örterler.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11424
Rapor Adı KONYA VE ÇEVRESİ JEOTERMAL JEOLOJİ (CİHANBEYLİ BOZDAĞ-KARADAĞ SAHALARI) VE JEOFİZİK (CİHANBEYLİ BOZDAĞ-KARADAĞ, ÇUMRA ADAKALE VE MERKEZ ÇALTI SAHALARI) ETÜT VE KC-1, KC-2 (CİHANBEYLİ) JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOFİZİK MANYETİK
Yer - Konum KONYA CİHANBEYLİ BOZDAĞ-KARADAĞ ÇUMRA ADAKALE MERKEZ ÇALTI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Mart 2011
Yazarlar İsmail KARA (1) Mustafa DURDU (2) Recai KARLI (3) Mustafa KÜÇÜK (3)

KONYA CİHANBEYLİ MERKEZ JEOLOJİ KC-1,KC-2 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11424
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 307,84TL


Etiketler: KONYA VE ÇEVRESİ JEOTERMAL JEOLOJİ (CİHANBEYLİ BOZDAĞ-KARADAĞ SAHALARI) VE JEOFİZİK (CİHANBEYLİ BOZDAĞ-KARADAĞ, ÇUMRA ADAKALE VE MERKEZ ÇALTI SAHALARI) ETÜT VE KC-1, KC-2 (CİHANBEYLİ) JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU