• YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KARADİKMEN YAK-2010/8 JEOTERMAL RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından
2010-33.13.05-2 özel kod nolu Nevşehir ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi
kapsamında yapılan bu çalışmada; Yozgat-Akdağmadeni-Karadikmen sahası ve
civarında önceki yıllarda yapılan jeolojik, jeofizik ve hidrokimyasal çalışmalar sonucu
belirlenen lokasyonda sondaj çalışması (YAK-2010/8) gerçekleştirilmiştir.
Sondajın yapıldığı çalışma alanı ve çevresinde en altta Paleozoyik yaşlı Akdağ
Masifi metamorfikleri yer alır. Metamorfikler mermerler ile şist ve gnayslardan oluşur.
Bu temel birimlerin üzerinde diskordansla, birbiriyle yanal geçişli olan Orta-Üst Eosen
yaşlı Pazarcık Volkanikleri ve Boğazköy formasyonu yer alır. Pazarcık Volkanikleri,
andezit, andezitik bazalt, bazalt lavları ile peperit ve hyaloklastik haldeki
piroklastiklerden, Boğazköy formasyonu ise çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve kireçtaşı
seviyelerinden oluşmaktadır. Eosen birimleri üzerinde, yine uyumsuzlukla Pliyosen
yaşlı, ince orta taneli kireçtaşı kökenli çakıltaşları yer alır. En üstteki Kuvaterner yaşlı
alüvyonlar ise sahadaki en genç birimleri oluşturur.
Gerçekleştirilen sondajda; 00,00-06,00 m’ler arasında, kum, kil, çakıldan oluşan
alüvyon birimi, 06,00-486,00 m’ler arasında ise kiltaşı, kumtaşı, kireçtaşı ara seviyeleri
içeren andezit, andezitik bazalt, bazalt lavları ve piroklastiklerinden oluşan Pazarcık
Volkanitleri kesilmiştir. İlerleme sırasında 267-268 m, 385-387 m ve 485-486 m’ler
arası karot alınarak kuyu 486 m’de bitirilmiştir.
YAK-2010/8 kuyusunda ilerleme sırasında 51. m’de su gelişi olmuş, ağır çamurla
kontrollü olarak ilerleme devam ettirilmiştir. Ancak 112. m’de geliş debisi artmış (Q=
3,6 l/s ve sıcaklık 40,2 ºC) ve kuyu bitimi olan 486 m‘ye kadar gelişli olarak devam
edilmiştir.
YAK-2010/8 kuyusunda 112,00 m’ye kadar 171/2” çaplı matkapla,112-387 m’ler
arası 121/4” çaplı matkapla, 387-486 m’ler arası ise 81/2” çaplı matkapla ilerlenmiş, 0-
66,00 m’ye 133/8’’çaplı yüzey muhafaza borusu inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır.
486 m’lik kuyu yüzeyden itibaren 9 5/8”, 8 5/8” ve 6 5/8” ’lik kapalı ve filtreli üretim
boruları ile teçhiz edilmiştir.
YAK-2010/8 sondajında kuyu tabanı 387 m iken ve ilerleme işlemi bitiminde
kuyunun teçhiz planlamasının yapılabilmesi için kuyu içerisinden MTA Jeofizik Etütleri
Dairesi Kuyu Ölçüleri Birimi elemanlarınca jeofizik kuyu içi log ölçüleri (termik,
gammaray-neutron, caliper, density ve SP-Rezistivite) alınmıştır.
Teçhiz işlemleri sonrasında gerçekleştirilen kompresörle kuyu geliştirme ve
üretim çalışmaları sonrasında kuyu artezyenik üretime geçmiş, kuyudan 20 l/s debide ve
50 ºC sıcaklıkta jeotermal akışkan üretimi sağlanmıştır. Kompresörle kuyu geliştirme ve
üretim çalışmalarında ise 100 l/s debi ve 50 ºC sıcaklıkta üretim sağlanmıştır.
Kuyudan elde edilen akışkandan numune alınarak kimyasal analizi yaptırılmış,
analiz sonuçları hidrokimyasal açıdan değerlendirilmiştir. Buna göre YAK-2010/8
kuyusundan üretilen su Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına göre sodyumlu,
kalsiyumlu, sülfatlı, klorürlü sıcak sular sınıfına girmektedir. Üretilen su kireçlendirici
özellikte olup sulamaya uygun değildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11437
Rapor Adı YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KARADİKMEN YAK-2010/8 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum YOZGAT-AKDAĞMADENİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Mayıs 2011
Yazarlar Arzu ÇAĞLAYAN

YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KARADİKMEN YAK-2010/8 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11437
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 191,66TL


Etiketler: YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KARADİKMEN YAK-2010/8 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA RAPORU