• ELMALI MAĞARASI (MADEN KÖPRÜBAŞI-ERZURUM) ARAŞTIRMA RAPORU

Ülkemizin yaklaşık %40’ı karstlaşmaya uygun karbonat ve sülfatlı kayaçlarla kaplıdır.
Toridler, Anatolidler, Pontidler, Kenar Kıvrımları ve Güneydoğu Anadolu Otoktonu olmak
üzere belirgin tektonik kuşaklar şeklinde uzanan bu kayaçlar içinde onbinlerce mağara
geliştiği tahmin edilmektedir.
Genel olarak, yüzeye açılımı olan ve en az bir insanın sürünerek girebilmesine olanak
sağlayan genişlik ve yüksekliğe sahip yeraltı boşluğu olarak tanımlanan mağaralar başta
turizm olmak üzere depolamacılık, mağara terapisi, kültür mantarcılığı askeri amaçlı sığınak,
lojistik alan temini ile plaser mineral ve yeraltı suyunun belirlenmesine yönelik olarak
ekonomik amaçlarla kullanılmaktadır. Aynı zamanda mağaralardaki yerli (damlataş) ve
yabancı çökeller yardımıyla bulunduğu bölgenin jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik,
hidrojeolojik, depremsellik, antropolojik geçmişi ve ekolojik gelişimine ışık tutar. Bu nedenle
mağaraların belirli bir sistem dahilinde bilimsel yöntemlerle incelenmesi, kullanım alanlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmalar jeoloji mühendisi, hidrojeoloji mühendisi,
jeomorfolog ve harita teknikeri gibi farklı disiplinlerin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
Yapılan araştırmalarda mağaraların ve yakın çevresinin jeolojik, jeomorfolojik,
hidrolojik, hidrojeolojik, meteorolojik ve ekolojik özellikleri incelenmektedir. Araştırılması
yapılan mağaraların 1/100-1/1000 ölçekli haritaları (plan ve kesitleri) hazırlanarak,
mağaraların ekonomik amaçlı kullanım alanları belirlenmektedir. Uzun dönemler boyunca
herhangi bir deformasyona uğramadan korunmuş olarak bulunan mağara çökellerinde (sarkıt,
dikit, damlataş, kil ve çakıl depoları vb) uygulanan izotop analizleri, radyometrik yaş tayinleri
gibi çeşitli yaşlandırma yöntemleri kullanılarak, mağaranın bulunduğu bölgeye ait
paleosismoloji ve paleoiklim verileri elde edilmektedir. Mağaraların bulunduğu alanlarda,
akiferlerin hidrojeokimyasal özelliklerinin ve kaynak-beslenme havzaları arasındaki ilişkilerin
araştırılması amacıyla kaynak ve kuyulardan su örnekleri alınarak; mağaralardan geçen yeraltı
sularının hareket yönleri ve bu suların olası kirlenme ve koruma alanlarının belirlenmesinin
yanı sıra bölgesel ölçekte karst sistemlerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Maden Köprübaşı Belediyesi’nin Elmalı Köyü yakınlarında bulunan mağaranın
araştırılması talebi üzerine, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütler Dairesi Karst ve Mağara
Araştırmaları Birimi’nce detaylı inceleme yapılarak mağaranın koruma ve başta turizm olmak
üzere kullanımına yönelik potansiyelleri saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11444
Rapor Adı ELMALI MAĞARASI (MADEN KÖPRÜBAŞI-ERZURUM) ARAŞTIRMA RAPORU
Konu MAĞARA ETÜDÜ
Yer - Konum ERZURUM-KÖPRÜBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ekim-2011 ANKARA
Yazarlar Murat AKGÖZ Korhan ÇAKIR İsmail KAHRAMAN

ELMALI MAĞARASI (MADEN KÖPRÜBAŞI-ERZURUM) ARAŞTIRMA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11444
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 106,41TL


Etiketler: ELMALI MAĞARASI (MADEN KÖPRÜBAŞI-ERZURUM) ARAŞTIRMA RAPORU