• AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR-KARAKAYA KÖYÜ-KAVRUKLAR RAPORU

2010-32.13.09.04 proje numaralı “Türkiye Kil Potansiyel Alanlarının
Belirlenmesi Projesi” kapsamında Genel Müdürlüğümüz uhdesinde bulunan ve
Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer alan ruhsat sahasındaki endüstriyel
hammadde potansiyelinin belirlenmesi amacıyla detay maden jeolojisi etüdü
gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla ruhsat sahasında 1/10.000 ölçekli detay maden jeolojisi haritası alımı
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ruhsat sahasında çeşitli amaçlı numuneler alınarak
hammaddenin mineralojik, kimyasal ve teknolojik özellikleri ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Ruhsat sahasının tabanında Üst Miyosen yaşlı aglomeratik özellikte beyaz
renkli tüfler yüzeylenmektedir. Bu tüflerin üzerine uyumlu olarak örtü görevi gören siyah
renkli bazaltlar gelmektedir. Bu tüflerin ekonomik potansiyelinin ve kullanım alanlarının
belirlenmesine yönelik olarak arazi ve laboratuar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Sahadan alınan örneklerde yapılan XRD analizlerinde feldispat grubu
mineraller, kuvars mika grubu mineraller, kil grubu mineraller ve Opal-CT(çok çok az)
içerdikleri belirlenmiştir.
Kimyasal analizlerinde ise Na2O %1.92-2.65, MgO %0.15-1.09, Al2O3 %11.85-
14.50, SiO2 %69.63-78.76, K2O %3.71-5.05, CaO %0.91-1.49, TiO2 %0.07-0.10, Fe2O3
%0.80-1.74, A.Za.%1.55-3.65 arasında değerler elde edilmiştir.
Ön teknolojik analiz neticesinde az plastik özellik gösterdiği, asitle reaksiyona
girmediği, suda çözünmediği ve pişme testlerinde ise 1150° C sinterleşme ve erime
başlangıcı gösterdiği, pişme renginin açık kahverengi olduğu, 1300° C erime olduğu,
pişme renginin koyu bej ve kahverengi benekler gözlendiği belirlenmiştir.Numune
1300° C’ de eridiğinden 1430° C sıcaklıkta pişirilmemiştir.
Tam teknoloji analiz neticesinde (AKTT-1) numunenin elle plastikliğinin normal
olduğu, asitle reaksiyona girmediği, suda çözünmediği, pişme testlerinde ise 1150°C’
de kahverengi sinterleşmeye uğradığı ve 1300°C’ de benekli bej renkli erime
başlangıcı gösterdiği belirlenmiştir. Numune 1300°C’ de eridiğinden 1430°C sıcaklıkta
pişirilmemiştir. Ruhsat alanıyla sınırlı olmak üzere kaolinize tüflerin ön ve tam teknolojik
analiz neticesinde seramik sanayinde kullanıma uygun olmadığı belirlenmiştir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11454
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR-KARAKAYA KÖYÜ- KAVRUKLAR YÖRESİ AR 201000287 NOLU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2010
Yazarlar Ali Faik ALTINBAŞ Seyfi BAKIR

AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR-KARAKAYA KÖYÜ-KAVRUKLAR RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11454
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 173,76TL


Etiketler: AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR-KARAKAYA KÖYÜ-KAVRUKLAR YÖRESİ AR:201000287 NOLU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU