• İZMİR (KARŞIYAKA-ÇİĞLİ-MENEMEN) JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü, 99-13D12 proje özel kod numaralı “Batı Anadolu
Jeotermal Sahalarının Geliştirilmesi, İzmir-Menemen-Çiğli-Karşıyaka Jeotermal Enerji
Aramaları Projesi” kapsamında, 1999 yılı Haziran-Eylül ayları arasında, arazi
çalışmaları sürdürülmüş ve elde edilen sonuçlar bu raporda sunulmuştur.
Bu çalışmanın amacı, Batı Anadolu’da yer alan ve jeotermal enerji potansiyeli
açısından zengin olan İzmir İli kuzeyinde ve çevresinde mevcut olabilecek, bilinmeyen
yeni jeotermal kaynakların tespit edilmesi, bilinen kaynakların ise geliştirilmesine
yönelik yeni önerilerin ve gerekçelerinin ortaya konulmasıdır.
Genel jeotermal prospeksiyon ve bazı önemli görülen dar kapsamlı alanların
detay etütlerinde, bölgede daha önceden yapılmış değişik amaçlı jeolojik haritalar
değerlendirilerek yeniden geniş anlamda değerlendirilmeye gidilmiştir. İzmir kuzeyinde
jeotermal enerji aramaları ile ilgili olarak daha önceki yıllarda yapılmış olan jeolojikjeofizik
çalışmalar Menemen kuzeyi civarında son bulmaktadır. Söz konusu
çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile Çiğli yöresinde yapılmış jeofizik-jeolojik etütler
ve bazı özel sondaj kuyularından elde edilen veriler birlikte değerlendirilmiştir. Bu proje
kapsamında, önceki çalışmaların değerlendirmelerinden yola çıkılarak, Çiğli-Menemen-
Helvacı köyü arasında kalan bölgede detay jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapılmıştır.
Jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaların değerlendirilmesi ve yorumlanması ile
çalışma alanının 1/25.000 ölçekli jeolojik haritasının revizyonu gerçekleştirilmiş,
sahanın ayrıntılı jeolojik özelikleri verilerek genelleştirilmiş stratigrafik kesiti
hazırlanmıştır. Çalışma alanının ayrıntılı jeotermal özellikleri ortaya konularak sistemin
beslenim ve boşalım mekanizması yorumlanmıştır. Sıcaklığı 20 oC’nin üzerindeki bazı
su kaynaklarında yapılan kaynak başı analizlerinden elde edilen veriler ile bu sulara ait
elektriksel iletkenlik ve toplam erimiş madde değerleri birer grafik şeklinde verilmiştir.
Ayrıca görünür özdirenç seviye haritaları, yer elektrik yapı kesitleri ve taban
topoğrafyasını gösteren blok diyagramlar hazırlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11460
Rapor Adı İZMİR KUZEYİ (KARŞIYAKA-ÇİĞLİ-MENEMEN) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2003
Yazarlar Arif GÜDÜCÜ Mete YÜCEL

İZMİR (KARŞIYAKA-ÇİĞLİ-MENEMEN) JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11460
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 299,00TL


Etiketler: İZMİR KUZEYİ (KARŞIYAKA-ÇİĞLİ-MENEMEN) JEOTERMAL ALANININ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU