• MANİSA (ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE) JEOTERMAL ARAMALARI PROJESİ

Çalışma alanında en altta Üst Paleozoyik-Alt Prekambriyen yaşlı Menderes Masifi Metamorfikleri yer alır. Bunun üzerine Neojen ve Kuvaterner yaşlı çökeller gelir. Çalışma alanında temeli Menderes masifine ait Alt Paleozoyik yaşlı gözlü gnays, migmatitik gnays, granitik gnays oluşturmaktadır. Bunun üzerinde Üst Paleozoyik-Orta Triyas? yaşlı granatlı mikaşistlerle başlayan, üste doğru kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist-mermer ardalanması ile devam eden Menderes masifinin örtü şist ve karbonatları yer almaktadır. Bunları açısal uyumsuzlukla Neojen yaşlı sedimanter kayaçlar örter.
Çalışma sahası yakın çevresinde yer alan Manisa-Turgutlu-Urganlı (49-77 oC), Kurşunlu (63-89), Köprübaşı (50-55 oC) ve Kula (40-55 oC) jeotermal sahaları kaynak sıcaklıkları itibarı ile önemli bir potansiyeli işaret eder. Sahalarda daha önce yapılan orta derinlikteki sondajlarda, Alaşehir’de 180-213 oC, Kurşunlu-Caferbeyli’de 1189 m’de 155 oC taban sıcaklıklarına rastlanması, daha derinlerde sıcaklığın artabileceğine işaret etmektedir.
Çalışma alanında Menderes masifine ait gnaysların kırıklı zonları ve mermerlerini kırık çatlak zonları ve erime boşlukları rezervuar özellikli kayaçlardır ve ana rezervuarı oluşturmaktadır. Ana rezervuar kayaçlarda kırık ve çatlaklara bağlı olarak gelişen ikincil porozite hakim durumdadır. Bunlar üzerine gelen çökel kayaçlar ikincil rezervuar kayaçları oluşturmaktadır. Bunlardan, Alaşehir Formasyonu’nun kireçtaşı ve konglomeratik seviyeleri, kırık zonlarda rezervuar özelliğe sahiptirler. Gediz ve Kaletepe formasyonları gevşek çimentolu olduğundan birincil gözenekliliğe sahiptir. Formasyonlar taneli yapıda ve genellikle silt-killi silt çimento ile tutturulmuş olduğundan, yer yer özellikle çakıllı seviyelerin hakim olduğu yerlerde yüksek porozitelidir ve rezervuar özelliklidir.
Alaşehir Kavaklıdere sahasında 2002 ve 2004 yıllarında Göbekli köyü (Alaşehir) yakınında KG-1 (1447 m) ve Kavaklıdere yakınlarında AK-2 (1507 m) no’lu jeotermal araştırma sondajları yapılmış, Göbekli sondajında 182 oC ve Kavaklıdere sondajında ise 213 oC kuyu taban sıcaklığına ulaşılmış, ancak kuyuların her ikisinde de yeterli akışkan alınamamıştır. Kuyular kesikli olarak üretim yapmışlardır. Sıcaklık değerleri ile saha Denizli-Kızıldere (242 oC) ve Aydın-Germencik (237 oC) sahalarının ardından Türkiye’de üçüncü sıradaki yerini almıştır.
Daha sonraki yıllarda MTA Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen birinci etap ihalede (2008 yılında) saha ihale edilmiş, ancak ihaleyi alan firmanın vazgeçmesi üzerine (kuyularda yeterli debi olmaması nedeniyle) saha Genel Müdürlükçe 2010 yılında tekrar masaya yatırılmış, 2010-33-13-04-7 nolu proje kapsamında detay jeoloji, jeokimya, gravite, manyetik MT, AMT, rezistivite ve radyoaktivite (G-ray spektrometre) yöntemleri uygulanarak saha yeniden araştırılmış ve tüm bu çalışmalar değerlendirilerek sahada üç adet derin araştırma sondajı yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan kapsamlı çalışmalar ile uygun alanlarda daha verimli kuyu yerleri tespit edilmesi hedeflenmiştir. Uygun anomali bölgeleri belirlenerek üç adet araştırma sondajı yeri belirlenmiş ve sondajlar tamamlanmıştır. Bunlardan Köseali yakınlarındaki sondajda (Mak-2010-14) Türkiye jeotermal sıcaklık rekoru kırılmıştır (287 oC). Sahada ilk olarak Salihli-Köseali yakınında 2750 m derinlikte bir adet sondaj yeri belirlenmiş sondaj çalışması (Mak-2010-14) 21.08.2010 tarihinde başlamış ve 04.03.20111’de 2750 m derinlikte tamamlanmıştır. Kuyu bitiminde (2750 m) 80 saat bekleme süresi sonunda jeofizik log ölçüsü (termik) alınmış, log cihazı 250 oC daha yüksek sıcaklık değerlerini ölçemediğinden, ölçüm sırasında 2664,94 m derinliğe indirildiğinde 250,14 oC sıcaklık değerine ulaşılmış olup, ölçüm sonlandırılarak daha alt seviyeler ölçülememiştir

Rapor Özellikleri
Rapor No 11465
Rapor Adı MANİSA CİVARI (ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE) JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ (PROJE NO: 2010-33-13-04-7; 2011-33-13-04-7) MAK-2010-14, MAK-2010-15 VE MAK-2011-03 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME VE TEST RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum MANİSA-ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi EKİM 2011
Yazarlar Musa BURÇAK Hüseyin DÜNYA

MANİSA (ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE) JEOTERMAL ARAMALARI PROJESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11465
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 564,00TL


Etiketler: MANİSA CİVARI (ALAŞEHİR-KAVAKLIDERE) JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ (PROJE NO: 2010-33-13-04-7; 2011-33-13-04-7) MAK-2010-14, MAK-2010-15 VE MAK-2011-03 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME VE TEST RAPORU