• ÇANAKKALE-TUZLA İR:17/08 RUHSAT NUMARALI ETÜT RAPORU

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş
arasında yapılan sözleşme gereği Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş’ye ait 17/08 nolu işletme
ruhsatının yer aldığı Tuzla jeotermal alanında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre 01.11.2010-
14.11.2010 tarihleri arasında koruma alanları etüt çalışması yapılmıştır.
Belirlenen I. ve II. derece koruma alanları sınırları 1/10.000, III. derece koruma
alanı sınırı ise 1/25.000 ölçekli topografik haritalara işlenmiştir.
Çalışma alanında içinde kaldığı bölgede temeli Paleozoyik yaşlı metamorfikler
oluşturmaktadır. Bu temel birimler üzerine Mesozoyik yaşlı rekristalize kireçtaşları
(Çamköy Formasyonu) açısal uyumsuzlukla gelir. Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı bu
birimler çalışma alanı ve yakın civarında yüzeylenmemektedir. Çalışma alanı ve yakın
civarında yüzeylemeyen bir başka birim ise Üst Oligosen yaşlı granitoidlerdir. Temel
birimler üzerine Alt-Orta Miyosen yaşlı volkanikler (Hallaçlar volkaniti, Ezine volkaniti
ve Çamkalanak ignimbiriti), onların üzerine de Pliyosen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı ve
çakıltaşlarından oluşan Gülpınar Formasyonu ve akarsu yelpazesi ve çökelleri
şeklindeki Bayramiç formasyonu gelir. En üstte ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlar
uyumsuzlukla yer almaktadır.
Sahanın genelinde K-G, D-B faylar etkin olarak çalışmış ve jeotermal sistemin
oluşmasını sağlamışlardır. Bu fayların kesişim noktaları jeotermal akışkanın ortaya
çıkması açısından önem taşımaktadır. Daha genç olan KD-GB ve KB-GD faylar ise
birimleri keserek, sahanın şekillenmesini sağlamışlardır. Ayrıca bölgede açılma
çatlaklarından çıkan birçok doğal çıkış yer almaktadır.
İnceleme alanında, MTA tarafından 1982-93 yılları arasında araştırma sondajı
olarak açılmış 4 adet kuyu (T1, T2, T3, T4), 2007-2009 yılları arasında ise Tuzla
Jeotermal Enerji A.Ş tarafından açılmış 8 adet kuyu (T9 ve T16 kuyuları üretim, T10 ve
T15 kuyuları reenjeksiyon ve bundan başka 4 adet kuyu daha araştırma sondajı olarak
açılmış) olmak üzere toplam 12 adet sıcak su kuyusu yer almaktadır. Kuyuların
derinlikleri 54-1100 m, akışkan sıcaklığı 127-175 °C, debileri ise 0,9-143 l/s arasında
değişmektedir.
Alanda yer alan sıcak su kaynakları ve kuyuları ile soğuk su kaynağından alınan
örneklerde fiziksel ve kimyasal parametrelerin belirlenmesine yönelik olarak
laboratuarlarda ve arazide kaynak başı analizleri yapılmıştır.
Koruma alanları etüt çalışması doğal çıkış ve kuyuların her türlü kirletici dış
etkenlerden korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, potansiyel alanın
belirlenerek koruma altına alınması amacıyla sahanın litolojik özellikleri, kayaçların
geçirimliliği, çatlak ve kırık sistemleri gibi unsurlar göz önüne alınarak belirlenmekte,
ayrıca bu zonlarda alınması gerekli önlemler belirtilmektedir. Bu çalışma kapsamında
da bu kriterler dikkate alınarak I., II. ve III. derece koruma alanları sınırları ve uyulması
gereken tedbirler belirlenmiştir.
İnceleme alanında yapılan koruma alanları etüdü çalışmaları sonucunda
belirlenen koruma alanları zonları ile uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi
potansiyelin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11468
Rapor Adı ÇANAKKALE-TUZLA İR:17/08 RUHSAT NUMARALI TUZLA JEOTERMAL ALANI KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum ÇANAKKALE-TUZLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ARALIK 2011
Yazarlar Ö.Faruk TAMGAÇ Fatih İNCEGİL Hasan ÜNAL Murat AKAR

ÇANAKKALE-TUZLA İR:17/08 RUHSAT NUMARALI ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11468
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 215,72TL


Etiketler: ÇANAKKALE-TUZLA İR:17/08 RUHSAT NUMARALI TUZLA JEOTERMAL ALANI KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU