• ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAVZASI NEOJEN KÖMÜR POTANSİYELİ

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından
yürütülen “Kuşak Projeleri” çerçevesinde bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bursa-Eskişehir-
Konya hattında yüzeyleyen Neojen yaşlı çökellerin kompilasyonunu ve bütünleştirilmesini
amaçlayan çalışmalara 2002 yılında başlanmıştır. İlk yılda Bursa’dan yürütülen arazi
çalışmalarına, 2003 yılında Eskişehir’den, 2004 yılında Sivrihisar’dan ve 2005 yılında
Akşehir’den devam edilmiştir (Şekil 1).
Eskişehir Havzası ve Güneyinin Neojen Kompilasyonu (İnönü, Alpu, Seyitgazi,
Kırka, Mahmudiye) İ 24, 25 ve J 24, 25 (1/100.000 ölçekli) paftaları içeren Neojen
Kompilasyon Haritası ile Sivrihisar Havzası ve Güneyinin Neojen Kompilasyonu
(Mihalıçcık, Beylikova, Sivrihisar, Emirdağ, Çeltik) İ 26, 27 ve J 26, 27 (1:100.000 ölçekli)
paftalarını içeren Neojen kompilasyonu ve bütünleştirmesi gerçekleştirilmiştir (Ek 1) (Ek 2).
Kuzeybatı Anadolu Bölgesi ve Güney Marmara Bölgesi, kömürleşme açısından
ülkemizin önemli bölgelerini oluşturmaktadır. Bölgedeki kömürlü Miyosen yaşlı çökeller
tabandan tavana kadar birbirleriyle yanal ve dikey geçişlidirler. Bu nedenle (m) olarak
adlandırılan Miyosen çökelleri, havza düzeyinde özellikle kömür işletmelerinin yoğun
olduğu bölgelerdeki sondaj verileri ile işletmelerden elde edilen veriler yardımıyla (m1),
(m2) ve (m3) olarak rapor içerisinde değerlendirilmiştir.
Neojen havzalarında Erken-Geç Miyosen’de kömürleşme süreçleri tamamlanmıştır.
Kömür havzaları aynı yaşlarda olmalarına rağmen havzalarda kömür çökelimi birbirlerinden
bağımsız gelişmiştir. Pliyosen’de göller kırıntılıların egemen olduğu çökeller ile
dolduğundan ve kömür çökelimi için uygun koşullar kaybolmuş sonuçta ekonomik kömür
oluşumu gerçekleşmemiştir.
Linyit çökelimine uygun sekans içerisinde bölgesel ölçekte yapılan korelasyonlarda;
linyit, tabanında kiltaşı ve tavanında marn ile belirginleşmektedir. Bu nedenle Batı
Anadolu'da olduğu gibi inceleme alanında da yeni linyit yataklarının bulunması olasılığı (m)
serisi için büyük önem taşımaktadır. Erken-Orta Miyosen boyunca genellikle sıcak ve nemli
iklim koşulları altında gerçekleşen bir peneplenleşme dönemi yaşanmıştır. Bu
peneplenleşme döneminin akarsu-göl ortamı çökelleri özellikle aşınmanın sınırlı olduğu
alanlarda korunmuş kömürler içermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11473
Rapor Adı ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAVZASI NEOJEN KOMPİLASYONU VE KÖMÜR POTANSİYELİ
Konu NEOJEN ETÜDÜ
Yer - Konum ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011, ANKARA
Yazarlar Dr. İlker ŞENGÜLER

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAVZASI NEOJEN KÖMÜR POTANSİYELİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11473
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 615,00TL


Etiketler: ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAVZASI NEOJEN KOMPİLASYONU VE KÖMÜR POTANSİYELİ