• AYDIN-GERMENCİK-GÜMÜŞKÖY AGG-2010/16 JEOTERMAL RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Aydın-
Germencik-Gümüşköy sahası ve civarında, Batı Anadolu Jeotermal Sahaları Geliştirme
ve Isı Kaynağı Araştırmaları, Aydın ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi
kapsamında yapılan bu çalışmada; MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve
Arama Dairesince alanda daha önceki yıllarda gerçekleştirilen jeolojik,
hidrojeokimyasal, elektrik, gravite ve manyetik yöntemlerle yapılan jeofizik etüt
çalışmaları sonucu belirlenen lokasyonda jeotermal akışkan üretimine yönelik olarak
1252,5 m derinlikte jeotermal araştırma sondajı (AGG-2010/16) gerçekleştirilmiştir.
Sondajdan 27 l/s kompresör debide, 50 0C sıcaklıkta jeotermal akışkan üretimi
sağlanmıştır.
Çalışma alanın da yer aldığı bölgede, en altta Paleozoyik yaşlı gnays, granat şist,
mikaşist, metamorfik şistler, kuvarsitşist ve mermerler yer alır. Bölgede ayrıca
Paleozoyik birimlerin içine sokulan ve küçük mostralar şeklinde gözlenen eski
ultrabazik kayaların metamorfizması ile oluşmuş yeşil renkli serpantinleşmiş ofiyolitler
yer alır. Bölgede Paleozoyik yaşlı birimlerden sonra büyük bir stratigrafik boşluk
bulunur. Mesozoyik çökeller gözlenmemektedir. Bölgede Senozoyik yaşlı
(Pliyokuvaterner) çökellere Ortaklar kuzeyi ve doğusu ile Gümüşyeniköy
güneydoğusunda geniş alanlar boyunca rastlanır. Bölgede en genç birimleri Kuvaterner
yaşlı yamaç molozları ve alüvyonlar oluşturur.
AGG-2010/16 sondaj kuyusu 1252,5 m’de (1250-1252,5 m’ler arası karot
alınarak) tamamlanmıştır. Sondajda; 00,00-100,00 m’ler arasında toprak örtü ve
alüvyon birimi, 100,00-493,00 m’ler arası Pliyokuvaterner yaşlı, üst seviyelerinde (100-
246 m’ler arası) kil ara seviyeli, yer yer metamorfik çakıllar içeren bol kuvarslı gevşek
çakıl, alt seviyelerinde (246,00-493,00 m’ler arası) ise gri, şeffaf, sarı renkli bol kuvars
ve az miktarda mika parçacıkları içeren kiltaşı, silttaşı litolojisi kesilmiştir. 493,00-
664,00 m’ler arası altere şist, gnays, 664,00-1252,5 m’ler arası ise kristalize kireçtaşı,
mermer, kuvarsit, mikaşist seviyeleri kesilmiştir. Kuyuda iki kez karot alınmış, 493,00-
498,5 m’ler arası temel girişinde alınan ilk karot, koyu yeşil, yeşil renkli altere şist,
1250-1252 m’ler arasında alınan ikinci karot ise kloritşist, kuvarsşist olarak
tanımlanmıştır.
AGG-2010/16 sondaj kuyusunda ilerleme 246 m’ye kadar 17 1/2'' çaplı matkapla,
246,00-498,50 m’ler arası 12 1/4'' çaplı matkapla, 498,50-1252,50 m’ler arası ise 8 1/2''
çaplı matkapla gerçekleştirilmiştir. Üst seviyelerden düşük sıcaklıklı akışkanın
karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak amacıyla 0,00-237,43 m’ye 13 3/8”
çaplı kapalı boru inilerek boru arkası çimentolanmıştır. 0,00-489,40 m’ye kadar 9 5/8”
muhafaza boruları inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. 1252,50 m’de bitirilen
jeotermal sondaj kuyusunda 460,85 m’den itibaren 6 5/8” çaplı kapalı ve filtreli borular
liner olarak inilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
Kuyuda kuyu içi jeofizik loglarından termik, gamma ray, neutron, SP-Rezistivite
ve density log ölçüleri alınmıştır.
Delme ve teçhiz işleminin ardından kuyuda temizlik ve kompresör ile kuyu
geliştirme ve üretim, ayrıca test çalışmaları (statik sıcaklık, statik basınç, water loss, çok
debili enjeksiyon ve fall off, tek debili enjeksiyon ve fall off, dinamik sıcaklık, dinamik
basınç, build up) gerçekleştirilmiştir. 3 l/s artezyenik üretime sahip kuyuda bu aşamada
18 l/s kompresör debisi ve 50 °C sıcaklığa sahip akışkan üretilmiştir.MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Aydın-
Germencik-Gümüşköy sahası ve civarında, Batı Anadolu Jeotermal Sahaları Geliştirme
ve Isı Kaynağı Araştırmaları, Aydın ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi
kapsamında yapılan bu çalışmada; MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve
Arama Dairesince alanda daha önceki yıllarda gerçekleştirilen jeolojik,
hidrojeokimyasal, elektrik, gravite ve manyetik yöntemlerle yapılan jeofizik etüt
çalışmaları sonucu belirlenen lokasyonda jeotermal akışkan üretimine yönelik olarak
1252,5 m derinlikte jeotermal araştırma sondajı (AGG-2010/16) gerçekleştirilmiştir.
Sondajdan 27 l/s kompresör debide, 50 0C sıcaklıkta jeotermal akışkan üretimi
sağlanmıştır.
Çalışma alanın da yer aldığı bölgede, en altta Paleozoyik yaşlı gnays, granat şist,
mikaşist, metamorfik şistler, kuvarsitşist ve mermerler yer alır. Bölgede ayrıca
Paleozoyik birimlerin içine sokulan ve küçük mostralar şeklinde gözlenen eski
ultrabazik kayaların metamorfizması ile oluşmuş yeşil renkli serpantinleşmiş ofiyolitler
yer alır. Bölgede Paleozoyik yaşlı birimlerden sonra büyük bir stratigrafik boşluk
bulunur. Mesozoyik çökeller gözlenmemektedir. Bölgede Senozoyik yaşlı
(Pliyokuvaterner) çökellere Ortaklar kuzeyi ve doğusu ile Gümüşyeniköy
güneydoğusunda geniş alanlar boyunca rastlanır. Bölgede en genç birimleri Kuvaterner
yaşlı yamaç molozları ve alüvyonlar oluşturur.
AGG-2010/16 sondaj kuyusu 1252,5 m’de (1250-1252,5 m’ler arası karot
alınarak) tamamlanmıştır. Sondajda; 00,00-100,00 m’ler arasında toprak örtü ve
alüvyon birimi, 100,00-493,00 m’ler arası Pliyokuvaterner yaşlı, üst seviyelerinde (100-
246 m’ler arası) kil ara seviyeli, yer yer metamorfik çakıllar içeren bol kuvarslı gevşek
çakıl, alt seviyelerinde (246,00-493,00 m’ler arası) ise gri, şeffaf, sarı renkli bol kuvars
ve az miktarda mika parçacıkları içeren kiltaşı, silttaşı litolojisi kesilmiştir. 493,00-
664,00 m’ler arası altere şist, gnays, 664,00-1252,5 m’ler arası ise kristalize kireçtaşı,
mermer, kuvarsit, mikaşist seviyeleri kesilmiştir. Kuyuda iki kez karot alınmış, 493,00-
498,5 m’ler arası temel girişinde alınan ilk karot, koyu yeşil, yeşil renkli altere şist,
1250-1252 m’ler arasında alınan ikinci karot ise kloritşist, kuvarsşist olarak
tanımlanmıştır.
AGG-2010/16 sondaj kuyusunda ilerleme 246 m’ye kadar 17 1/2'' çaplı matkapla,
246,00-498,50 m’ler arası 12 1/4'' çaplı matkapla, 498,50-1252,50 m’ler arası ise 8 1/2''
çaplı matkapla gerçekleştirilmiştir. Üst seviyelerden düşük sıcaklıklı akışkanın
karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak amacıyla 0,00-237,43 m’ye 13 3/8”
çaplı kapalı boru inilerek boru arkası çimentolanmıştır. 0,00-489,40 m’ye kadar 9 5/8”
muhafaza boruları inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. 1252,50 m’de bitirilen
jeotermal sondaj kuyusunda 460,85 m’den itibaren 6 5/8” çaplı kapalı ve filtreli borular
liner olarak inilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
Kuyuda kuyu içi jeofizik loglarından termik, gamma ray, neutron, SP-Rezistivite
ve density log ölçüleri alınmıştır.
Delme ve teçhiz işleminin ardından kuyuda temizlik ve kompresör ile kuyu
geliştirme ve üretim, ayrıca test çalışmaları (statik sıcaklık, statik basınç, water loss, çok
debili enjeksiyon ve fall off, tek debili enjeksiyon ve fall off, dinamik sıcaklık, dinamik
basınç, build up) gerçekleştirilmiştir. 3 l/s artezyenik üretime sahip kuyuda bu aşamada
18 l/s kompresör debisi ve 50 °C sıcaklığa sahip akışkan üretilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11499
Rapor Adı AYDIN-GERMENCİK-GÜMÜŞKÖY AGG-2010/16 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum AYDIN-GERMENCİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MART 2012
Yazarlar Arzu ÇAĞLAYAN Hüseyin DÜNYA

AYDIN-GERMENCİK-GÜMÜŞKÖY AGG-2010/16 JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11499
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 138,47TL


Etiketler: AYDIN-GERMENCİK-GÜMÜŞKÖY AGG-2010/16 JEOTERMAL RAPORU