• K.B.A'NUN  KABUK YAPISI JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

Projenin konusu, hedefleri, sonuçları ve projede uygulanan yöntemler verilmelidir. Proje önerisinde yer alan özette
projenin son durumu dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Her bir özet en fazla bir sayfa olmalıdır.)
Bu proje kapsamında Kuzey Batı Anadolu' daki üst kabuk yapısı, ana tektonik kuşaklar, havza derinlikleri, faylar ve
fay sistemleri jeofizik yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Araştırmalarda jeofizik yöntemlerden Manyetotellürik,
Gravite, Manyetik ve Sismoloji kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmalara ek olarak bölgede belirlenen 18 adet plüton' dan
örnekler alınarak petrografik ve jeokimyasal analizleri yapılmıştır.
Çalışmada belirlenen 9 hat boyunca yaklaşık 1000 istasyonda MT ölçüleri alınmıştır. Her doğrultu için elde edilen MT
verilerinin iki-boyutlu ters çözümü yapılarak özdirenç modelleri elde edilmiştir. Yine çalışma alanında yaklaşık 25000
noktada gravite ölçüsü alınmıştır. Daha önceki MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) projelerinde ölçülen
gravite verileri ile birleştirilerek çalışma alanının kabuk kalınlığı ve yoğunluk haritaları elde edilmiştir. MTA tarafından
önceden ölçülen havadan manyetik haritalar kullanılarak çalışma alanının Curie derinlik haritası ve manyetik
duyarlılık haritaları elde edilmiştir. Güney-kuzey yönlü yedi MT ölçü doğrultusu boyunca Gravite ve Manyetik profil
verileri kullanılarak iki-boyutlu manyetik duyarlılık ve yoğunluk modelleri oluşturulmuştur. Bölgeye yerleştirilmiş
yaklaşık 100 deprem istasyonundaki deprem kayıtları kullanılarak üç boyutlu lokal deprem tomografisi yapılmıştır.
Ayrıca, deprem verilerinin istatistiksel analizleri yapılarak bölgenin farklı derinlik seviyeleri için b-değeri haritaları
üretilmiştir. Depremlerin odak mekanizması çözümleri yapılmış ve sonuçlar bölgenin fay haritası üzerine çizilerek
bölgenin yeni bir sismotektonik haritası hazırlanmıştır.
Yorumlarda temel olarak MT verilerinin ters çözümünden elde edilen iki-boyutlu özdirenç modelleri kullanılmıştır. Bu
modeller, gravite ve manyetik verilerden üretilen haritalar ve iki-boyutlu modeller, üç-boyutlu lokal deprem
tomografisinden elde edilen hız modelleri ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda bütün özdirenç
modelleri birlikte kullanılarak ana tektonik sınırlar ve kenet kuşaklarının uzanımları elde edilmiştir. Kenet kuşaklar
önceki çalışmalardan farklı olarak genişliği 5-10 km aralığında değişen bir zon olarak elde edilmiştir. Önceki
çalışmalarda belirtilen sınırlardan çoğu yerde farklılıklar göstermektedir. Diğer taraftan Trakya' da Rodop masifi ve
Istranca masifini ayıran "Trakya Kenet Kuşağı" olarak isimlendirilmiş zon bulunmuştur. Bilinen faylar ve fay
kuşaklarının derine doğru uzanımları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca yüzeyde görülmeyen gömülü faylar bulunmuştur.
Proje kapsamında belirlenen tüm bu faylar Jeoloji haritası ve fay haritası üzerine işlenmiştir. Bilinen havzaların
kalınlıkları ve derindeki geometrileri ortaya çıkarılmıştır. Üst kabuk ile alt kabuk arayüzey derinliğinin sadece tektonik
kuşaklarda farklılık göstermemekte, aynı zamanda bir tektonik kuşak içinde bile değişmektedir. Her MT doğrultusu
boyunca tektonik kuşaklar içinde üst kabuk kalınlığının değişim aralığı elde edilmiştir. Tüm proje bölgesinde üst
kabuk kalınlığı 6-24 km aralığında değişmektedir. Kabuk ve manto sınırı ise (Moho süreksizliği) MT modellerinde
belirgin olarak elde edilememiştir. Yine de gravite kabuk kalınlığı ile özdirenç modellerinin birlikte yorumu kabuk
kalınlığı kabaca elde edilmiştir. Tüm proje bölgesinde kabuk kalınlığı 32-41 km aralığında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey-Batı Anadolu, KAbuk Yapısı, Jeofizik, Manyetotellürik, Gravite, Manyetik, Sismoloji,
tektonik sınır, Anatolid-Torid Blok, İzmir-Ankara Kenet Kuşağı, Sakarya Kuşağı, Intra-Pontid Kenet kuşağı, İstanbul Kuşağı, Kuzay Anadolu Fay Sistemi

Rapor Özellikleri
Rapor No 11507
Rapor Adı KUZEYBATI ANADOLU'NUN KABUK YAPISININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Konu JEOFİZİK
Yer - Konum KUZEYBATI ANADOLU'
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 25.02.2011
Yazarlar Doç.Dr. M. Emin CANDANSAYAR Abdullah GÜRER

K.B.A'NUN KABUK YAPISI JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11507
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.416,74TL


Etiketler: KUZEYBATI ANADOLU'NUN KABUK YAPISININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI