• ÇANKIRI-BALIBAĞI-DEDEKÖY KIRIKKALE-SULAKYURT JEOTERMALRAP.

MTA Genel Müdürlüğü ülkemizin değişik yerlerinde farklı konularda jeolojik ve
ilgili dallarda araştırma çalışmaları yapmaktadır. Bunlardan birisi de Çankırı-Çorum
havzasında yapılmakta olan tuz ve türevleri araştırmasıdır. Çankırı çevresinde yapılan
tuz sondajı esnasında 44 0C sıcaklıkta ve yaklaşık 6 l/s debide akışkana rastlanıldığı
belirtilmiş olup bunun üzerine jeotermal enerji çalışmalarına başlanılmıştır.
2008 yılında MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri Aramaları Maden ve
Jeotermal Kaynak Aramalar Projelerinden, 2008-33.13.05.b proje özel kod no.lu,
Ankara ve Çevresi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, 1/25.000 ölçekli
Çankırı H 31 b1 ve G 31 c4 paftaları içinde kalan alanda, Balıbağı ve Dedeköy çevreleri
detay çalışılmış, 50 km2 jeotermal jeolojisi, 350 km2 prospeksiyon ve 28 nokta jeofizik
özdirenç (DES) ile 6 profil boyunca 6,4 km SP ölçümleri yapılmıştır.
2009 yılında MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri Aramaları Maden ve
Jeotermal Kaynak Aramalar Projelerinden, 2009-33.13.05-7 proje özel kod no.lu,
Çankırı ve Çevresi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, 1/25.000 ölçekli
Çankırı H 31 a2, a3, b1, b4, c1, c4, d2 ve G 31 c4 paftaları içinde Çankırı, Kırıkkale ve
Ankara il sınırları içinde kalan alanda, Balıbağı ve Dedeköy çevreleri ile Sulakyurt,
Kalekışla, Sarımbey, Yeşilyazı ve Güzelyurt çevreleri çalışılmış, 150 km2 jeotermal
jeolojisi, 1200 km2 prospeksiyon, 4 adet kimyasal analiz için su numunesi alımı, 32
noktada toprak gazı ölçümü ve bu proje kapsamında planlanan sahanın jeofizik etüdüne
yönelik olarak, Kırıkkale ve Çankırı illerinde yaklaşık 8 adet 1/25.000 ölçekli pafta
üzerinde 5 farklı çalışma alanında jeofizik rezistivite, AMT (Audio Magnetotelluric) ve
TEM (Transient Electromagnetic) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Jeofizik etüt
kapsamında 100 noktada Düşey Elektrik Sondaj (DES) ile 27 adet AMT ve TEM
ölçüleri alınmıştır.
İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nın güneyinde, Çankırı-Çorum
havzası içerisinde bulunmakta olup havza derinliğinin 8 km’ye ulaşacağı
belirtilmektedir. Jeolojik olarak tüm havzayı kaplayan birimler yerine, arazi
çalışmalarında izlenen kaya türleri anlatılacaktır. İnceleme alanı sınırları içinde görülen
en alttaki birim Mesozoyik yaşlı ofiyolitik karmaşıktır. Üzerine stratigrafik olarak
Paleosen yaşlı Sulakyurt graniti gelmektedir. Açılı uyumsuzlukla Eosen yaşlı
nummulitesli kireçtaşları, kumlu kireçtaşlarından oluşan ve yer yer kumtaşı, şeyl ara
seviyeli Kocaçay formasyonu granitin üzerine gelmektedir. Üzerine uyumsuz olarak
gelen Üst Eosen-Alt Miyosen yaşlı İncik formasyonu konglomera, kumtaşı, silttaşı, siltli
marn ve marnlardan meydana gelmiştir. Yine aynı yaştaki Bayındır formasyonu ile
İncik formasyonu düşey geçişlidir. Bütünüyle jips olan ve kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve
marn ara seviyeleri içeren Bayındır formasyonunun üzerine Üst Miyosen yaşlı
konglomera, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, kiltaşı ve marnlardan oluşan Kızılırmak
formasyonu gelmektedir. Faraşlı bazaltları, Kızılırmak formasyonu ile eş yaşlı olup
üzerinde, çalışılan alanın özellikle Kızılırmak Nehri’nin kuzeyinde yaygın şekilde
izlenen Üst Miyosen yaşlı genelde jipslerden oluşan Bozkır formasyonu bulunmaktadır.
Alanda Kuvaterner ise yeni alüvyon ve eski alüvyon (taraça) ile temsil edilmektedir.
Yapılan jeolojik, hidrojeolojik, toprak gazı ve jeofizik çalışmaları ile alan
jeotermal açıdan değerlendirilmiştir. Alınan jeofizik ölçüler ışığında veriler
değerlendirilerek sahanın özdirenç dağılımı belirlenmiş olup, elektrik yapı kesitleri
çıkartılarak jeolojik süreksizliklere karşılık gelebilecek yapılar ortaya çıkarılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11517
Rapor Adı ÇANKIRI-BALIBAĞI-DEDEKÖY VE KIRIKKALE-SULAKYURT ÇEVRESİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum ÇANKIRI-BALIBAĞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ŞUBAT 2010
Yazarlar Sinan SARP Kürşad BEKAR Lütfi TAŞKIRAN Doğan YURTSEVEN Hasan ÜNAL Orhan KILINÇ

ÇANKIRI-BALIBAĞI-DEDEKÖY KIRIKKALE-SULAKYURT JEOTERMALRAP.

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11517
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 232,33TL


Etiketler: ÇANKIRI-BALIBAĞI-DEDEKÖY VE KIRIKKALE-SULAKYURT ÇEVRESİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU